ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР ІЗ РОЗВИТКУ ДЗЮДО В УКРАЇНІ

Артур ПАЛАТНИЙ

Анотація


Поза увагою дослідників залишаються питання діяльності національних організаційних
структур із розвитку окремих видів олімпійських спортивних єдиноборств, зокрема дзюдо. Мета –
охарактеризувати зміст діяльності основних організаційних структур розвитку дзюдо в Україні.
Результати. До органів управління Федерацією дзюдо України належать керівні (конференція,
рада федерації та президія) та робочі органи (комісії за напрямками). До посадових осіб Федерації
дзюдо України належать президент, віцепрезиденти, виконавчий секретар та виконавчий директор.
У структурі Федерації дзюдо України діє і ревізійна комісія, яка є контрольно-­ревізійним органом
Федерації та опікунська рада. Окрім, того, працює низка комісій, що забезпечують ефективність її ро-
боти. Зокрема, це суддівська (забезпечення якісного обслуговування змагань), ДАН комісія (атестація
спортсменів), етико-­дисциплінарна (спостереження за дотриманням вимог до спортсменів та інших
представників федерації), медична комісія (медичний супровід підготовки спортсменів), а також
комісії з розвитку (підтримання спортсменів різних вікових груп), атлетів (відстоювання інтересів
спортсменів), ветеранів (піклування особами, що долучаються до розвитку дзюдо), з організації
змагань (підтримання та забезпечення організації змагань на певному якісному рівні).

Ключові слова


комісії, завдання, структура, розвиток, єдиноборства.

Повний текст:

PDF

Посилання


Палатний А. Л. Базове нормативно-­правове забезпечення розвитку спорту (на прикладі олімпійських спортивних єдиноборств) / Палатний А. Л. // Вісник Запорізького національного університету. Серія: Фізичне виховання і спорт: зб. наук. ст. – Запоріжжя, 2017. – No 2. – С. 94–103.

Палатний А. Л. Номенклатура нормативно-­правового забезпечення розвитку олімпійських спортивних єдиноборств в Україні / Палатний Артур // Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. пр. – Вінниця, 2017. – Вип. 4 (23). – С. 302–307.

Палатний А. Л. Становлення та розвиток олімпійських спортивних єдиноборств в Україні: перспективи досліджень / Палатний А. Л. // Молодь та олімпійський рух: зб. тез доп. XI Міжнарод. конф. молодих вчених. – Київ, 2018. – С. 34–35.

Положення про Комісію з розвитку спорту ветеранів та інвалідів Федерації дзюдо України. – Київ, 2016. – 2 с.

Положення про медичну Комісію Федерації дзюдо України. – Київ, 2016. – 3 с.

Положення про ДАН комісію Федерації дзюдо України. – Київ, 2016. – 19 с.

Положення про етико-­дисциплінарну Комісію Федерації дзюдо України. – Київ, 2016. – 3 с.

Положення про Комісію атлетів Федерації дзюдо України. – Київ, 2016. – 3 с.

Положення про Комісію з організації та проведення змагань Федерації дзюдо України. – Київ, 2016. – 3 с.

Положення про Комісію з розвитку дитячо-­юнацького та резервного спорту Федерації дзюдо України. – Київ, 2016. – 3 с.

Положення про Суддівську комісію Федерації дзюдо України. – Київ, 2017. – 7 с.

Розвиток та становлення спортивних єдиноборств у програмах Ігор Олімпіад сучасності / Є. Приступа, Ю. Бріскін, А. Палатний, М. Пітин // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 2017. – o 1 (27). – C. 3–19.

Система відбору до складу збірних команд України з дзюдо для участі у чемпіонатах Європи та світу 2019 року. – Київ, 2019. – 9 с.

Статут громадської організації «Федерація дзюдо України» (нова редакція). – Київ, 2018. – 31 с.

Федерація дзюдо України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrainejudo.com


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.