№ 6 (2016)

Зміст

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ ПОЛІАРТРИТ PDF
Світлана ВОЛКОВА, Дар’я ГУБКА 3-8
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ШЕЙПІНГУ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ PDF
Людмила ДРАПІНСЬКА, Уляна ШЕВЦІВ, Наталія СЕМАЛЬ 9-15
СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНОК, ЯКІ СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ У БІГУ НА КОРОТКІ ДИСТАНЦІЇ, У РАМКАХ ЧОТИРИРІЧНОГО ОЛІМПІЙСЬКОГО ЦИКЛУ PDF
Світлана КАРАУЛОВА 16-21
УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ХОКЕЇСТІВ НА ТРАВІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДИКИ ЕНДОГЕННО-ГІПОКСИЧНОГО ДИХАННЯ PDF
Анатолій МАГЛЬОВАНИЙ, Ольга КУНИНЕЦЬ, Вікторія ОНИЩУК 22-26
РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ СТРІЛЬЦІВ З ПІСТОЛЕТА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНИХ КОМПЛЕКСНИХ СПОРТИВНИХ ЗМАГАННЯХ PDF
Володимир МИХАЙЛОВ, Юлія КОРОСТИЛЬОВА 27-34
ВАЛЕОЛОГІЧНЕ ЗНАННЯ ТА ЙОГО ВІДТВОРЕННЯ В ОСВІТНІХ ПРОЕКТАХ КІНЦЯ XX – ПОЧАТКУ XXI СТ. PDF
Леонід ОРШАНСЬКИЙ 35-40
АНАЛІЗ МІКРОРУХІВ КИСТІ СПОРТОВЦЯ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ У СТРІЛЬБІ З ПІСТОЛЕТА PDF
Віктор ПЯТКОВ, Олександр ПЕТРІВ 41-47
ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕКРЕАЦІЙНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ PDF
Лідія ЩУР, Ірина ГРИБОВСЬКА, Богдан ВИНОГРАДСЬКИЙ, Вікторія ІВАНОЧКО, Тетяна ПРИСТУПА 48-54


ISSN: 1993-5757