РОЛЬ ТРІАТЛОНУ В КОНТЕКСТІ САНІТАРНОЇ ОСВІТИ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

Богдан ВИНОГРАДСЬКИЙ, Даріуш СКАЛЬСЬКИЙ, Даміан КОВАЛЬСЬКИЙ, Олег РИБАК, Людмила РИБАК, Богдан КІНДЗЕР

Анотація


Вступ. Освіта людини є одним із ресурсів її здоров’я, бо чим вищий рівень освіти населення, тим нижчі показники смертності та захворюваності, менша частота хронічних захворювань, шкідливих звичок, нездорового харчування тощо, а також більша тривалість життя. Запорукою здоров’я є рухова активність; заняття спортом можуть замінити багато ліків, але ніякі ліки не замінять рухової активності. Вірус SARS-
COV-2 упродовж кількох років позбавив населення доступу до об’єктів спортивно- оздоровчої інфраструктури, а різке зниження фізичної активності послабило імунітет організму, ефективність функціонування його систем тощо, зробивши нас ще більш уразливими до вірусних інфекцій.
Мета роботи: показати позитивну роль занять тріатлоном в умовах пандемії в контексті санітарної освіти населення й молоді у підвищенні опірності організму вірусним інфекціям.


Повний текст:

PDF

Посилання


Co niesie ze sobą pandemia? – skutki izolacji dzieci (8 maja 2023 roku) https://www.damian.pl/zdrowie/ co-niesie-ze-soba-pandemia-s kutki-izolacji- dzieci, 5350, n,4722

Drygas, W., Piotrowicz, R., Jegier, A., Podolec, P. (2008). Aktywność fizyczna u osób zdrowych. Forum profilaktyki. T. 3. s.12–18.

Edukacja zdrowotna (8 maja 2023 roku) www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/edukacja-z drowotna

Friel, J. (2012) Triatlon. Biblia treningu. Warszawa|: Buk Rower.

Gębka, A., Gutral J. (8 maja 2023 roku). Wpływ pandemii na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. https://web.swps.pl/strefa- psyche/wydarzenia/403webinarium/22780-wplyw-p andemii-na-zdrowie- psychiczne-dzieci-i-mlodziezy?dt=1621171133036

Innowacja pedagogiczna,, edukacja zdrowotna w czasach pandemii”. (8 maja 2023 roku). www.sp17.katowice.pl/index.php/dzialalnosc-s zkolyn/innowacje- pedagogiczne/539-innowacja-p edagogiczna-,, edukacja- zdrowotna-w-czasach-p andemii”

Jak zadbać o aktywność fizyczną dzieci w czasie pandemii? (8 maja 2023 roku). www.orange.pl/zobacz/ dzieci-w-domu/jak-zadbac-o-aktywnosc-fi zyczna

Kowalczyk, A. „Podczas pandemii dzieci mniej ćwiczą, a więcej siedzą” (8 maja 2023 roku). https://zdrowie. wprost.pl/koronawirus/10377486/zdrowie-d zieci-wczasie- pandemii-koronawirusa-nie-cwicza.html

Kowalski, D., Skalski, D., Makar, P., Pęczak- Graczyk, A., Skalska, E. (2020). Aktywność fizyczna osób starszych jako gwarant samodzielności. W D., Skalski, B., Duda- Biernacka, D., Kowalski, R., Zwara (Red.) Medycyna i zdrowie: wybrane aspekty ratownictwa. T. 4. S. 46–50.

Kulmatycki, L. (2009). Edukacja zdrowotna w szkole polskiej 2009 – uwagi krytyczne. Zdrowie, Kultura Zdrowotna, Edukacja. T.3. s.25–37.

Premier: Podjęliśmy decyzję o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych. (8 maja 2023 roku). https://www.gov.pl/web/premier/premier- podjelismy-decyzje-o-zamknieciu-w szystkichplacowek-o swiatowych-i-szkol-wyzszych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. (8 maja 2023 roku). www.gov.pl/web/rpa/rozporzadzenie- ministra-zdrowia-z-dnia-20-marca-2020-r-w-sprawie- ogloszenia-na-obszarze- rzeczypospolitej-polskiej- stanu-epidemii

Sanderowska, M. (8 maja 2023 roku). Wpływ pandemii koronawirusa na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Jak wspierać najmłodszych? https://psycholog-ms.pl/wplyw- pandemii-koronawirusa-nazdrowie- psychiczne-dzieci-i-mlodziezy-jak-wspierac- najmlodszych/

Skalski, D., Kowalski, D., Ostrowski, A., Makar, P., Stanula, A. (2020). Dewiacje w sporcie wyczynowym a ich wpływ na edukacje zdrowotną. W D., Skalski,

B., Duda- Biernacka, D., Kowalski, R., Zwara (Red.) Medycyna i zdrowie: wybrane aspekty ratownictwa. T. 4. s. 62–67.

Skalski, D., Kowalski, D., Kindzer, B., Grygus, I. (2021). Wybrane aspekty w edukacji zdrowotnej w realizacji zabawrekreacyjnych w okresie pandemii. Реабілітаційні та фізкультурно- рекреаційні аспекти розвитку людини, (9), 109–119. https://doi. org/10.32782/2522–1795.2021.9.14

Ważna, M. (8 maja 2023 roku). Pandemia COVID-19 może mieć pozytywne skutki? Wszystko przez reżim sanitarny. www.medonet.pl/koronawirus/to-musisz- wiedziec, pandemia-c ovid-19-moze-miec-pozytywne- skutki – wszystko-p rzez-rezim- sanitarny, artykul, 56954684.html

Woynarowska, B. (2008). Aktywność fizyczna. W B, Woynarowska (Red.). Profilaktyka w pediatrii. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL. (s. 92–97).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.