НАУКОВИЙ ДИСКУРС У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ І СПОРТІ

УДК 796.011:165.192:001

https://doi.org/10.69468/2786-7544


Засновник: Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського

Рік заснування: 2023

(Протокол №3 засідання вченої ради ЛДУФК ім. Івана Боберського від 29.11.2022)

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, англійська, польська, угорська (змішаними мовами)

Тематика:

  • історичні, організаційні, правові, соціальні та гуманістичні аспекти фізичного виховання і спорту;
  • інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті; біомеханіка та кінезіологія;
  • теоретико-методичні, медико-біологічні та психологічні аспекти фізичного виховання і спорту;
  • теоретико-методичні аспекти спортивного туризму та фізичної рекреації;
  • управління і підготовка кадрів у галузі фізичного виховання та спорту.
 

 ISSN: 2786-7544