АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ БОКСЕРІВ В УМОВАХ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Іван ХОМЯК, Ольга ЗАДОРОЖНА, Володимир РИХАЛЬ, Андрій КОТЕЛЬНИК

Анотація


У статті проаналізовано наукову й методичну літературу та встановлено, що часті зміни у правилах змагань впливають на структуру та зміст змагальної діяльності. Це позначається на підрахунку результативних дій спортсменів, кількості суддів, які визначають переможця, в екіпіруванні боксерів та у зміні вагових категорій. Усе це вимагає постійної адаптації боксерів до нових умов змагальної діяльності. У науковій і методичній літературі визначено, що в боксі тактична підготовка часто зводиться виключно до формування певного стилю змагальної діяльності. Так, виокремлюють близько дванадцяти стилів ведення спортивного бою, які залежать від антропометричних даних, фізичної, психічної та теоретичної підготовленості боксера.

Також установлено, що, незважаючи на широке коло дослідницьких комплексів для вивчення різних сторін підготовленості боксерів, актуальним є аналіз показників змагальної діяльності, що дає змогу визначити найбільш ефективні способи реалізації технічних дій.

Проаналізовано змагальну діяльність висококваліфікованих боксерів (півфінальні та фінальні поєдинки чемпіонатів світу та Європи 2017 року). Визначено показники атакувальних технічних дій висококваліфікованих боксерів, а також їх способи об’єднання та реалізації в умовах змагальної діяльності. Визначено перелік комбінацій техніко- тактичних дій, які найчастіше використовують висококваліфіковані боксери впродовж усіх раундів, а також сектори ураження суперника. Визначено, що висококваліфіковані боксери у змагальному поєдинку об’єднують технічні дії у комбінації з 2-х, 3-х, 4-х і більше ударів. Протягом усього трираундового поєдинку боксери, представники усіх вагових категорій, виконують близько 62 % серій із 3-х ударів, 22,64 % – із 2-х ударів, 11,98 % комбінацій із 4-х ударів та 3,41 % серій із більше ніж 4-х ударів у комбінації.

Також установлено, що в легких вагових категоріях спостерігається 21,44 % двоударних серій, 63,73 % триударних комбінацій, 14,83 % чотири і більше ударних серій, у висококваліфікованих боксерів, представників середньої вагової категорії, – 24,86 % двоударних сполучень, 59,94 % триударних комбінацій та 15,19 % чотири і більше ударних у серій, у представників важких вагових категорій – 22,85 % двоударних сполучень, 65,17 % триударних серій та 11,99 % атак із використанням чотирьох і більше ударів у серії.


Ключові слова


техніко-тактичні дії, сектори ураження, модельні показники, комбінації, вагові категорії.

Повний текст:

PDF

Посилання


Аксютін А. Зв'язок між психофізіологічними властивостями та стилями ведення поєдинку кваліфікованих боксерів / А. Аксютін. // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2015. – № 1. – С. 110–113.

Гаськов А. В. Моделирование структуры тренировочных средств общей и специальной підготовки квалифицированных боксеров / А. В. Гаськов, В. А. Кузьмин // Физическое воспитание студентов. – 2011. – № 6. – С. 22–26.

Горсков Е. Н. Особенности методики тренировки боксеров тяжелых весовых категорий : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. / Е. Н. Горсков. – Москва, 1983. – 23 с.

Горсткая И. Ю. Необходимость учета морфотипологических различий в процессе физической и технико- тактической подготовки самбистов / И. Ю. Горсткая, А. М. Кондраков. // Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. – 2012. – № 7. – С. 229–233.

Ермаков С. С. Технико-т актическая подготовка спортсменов-юниоров в «киокушинкай» каратэ при помощи специальных технических средств / С. С. Ермаков, Н. В. Бойченко // Физическое воспитание студентов. – 2010. – № 4. – С. 30–36.

Киприч С. В. Совершенствование системы контроля квалифицированных боксеров на основании оценки изменений реакции кардиореспираторной системы в период непосредственной подготовки к соревнованию / С. В. Киприч // Физическое воспитание студентов. – 2014. – № 4. – С. 26–31.

Кіндзер Б. Використання сучасних комп’ютерних та цифрових технологій у навчальній (тренерській), викладацькій та змагальній діяльності в східних одноборствах (на прикладі Кіокушин карате) / Б. М. Кіндзер, Г. Б. Кіндзер // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 8. – С. 41–44.

Кшинин И. И. Физическая и техническая подготовка юных боксеров на основе учета тактики ведения поединка противником : автореф. дис. … канд. пед. наук / И. И. Кшинин. – Волгоград, 2012. – 106 с.

Лисицын В. В. Технико-т актическая подготовка высококвалифицированных женщин-боксеров : автореф. дис. … канд. пед. наук / В. В. Лисицын. – Москва, 2015. – 23 с.

Литвиненко А. М. Техніко-т актичні стилі ведення спортивного поєдинку в ударних єдиноборствах / А. М. Литвиненко. // Слобожанський науково- спортивний вісник. – 2013. – № 1. – С. 35–38.

Нікітенко С. А. Оптимізація швидкісно- силових компонентів техніки індивідуальних комбінацій ударів боксерів на етапах багаторічної підготовки : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту / Нікітенко С. А. – Львів, 2001. – 20 с.

Остьянов В. Н. Обучение и тренировка боксеров : учебник / В. Н. Осьянов. – Киев : Олимпийская литература, 2011. – 120 с.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте: общая теория и ее практические приложения / В. Н. Платонов. – Москва : Советский спорт, 2005. – 820 с.

Русанов В. Я. Модельные характеристики физических и психических качеств боксеров, как основа индивидуализации их подготовки / В. Я. Русанов // Теория и практика физической культуры. – 1985. – № 4. – С. 13–15.

Савчин М. П. Тренованість боксера та її діагностика / М. П. Савчин. – Київ : Нора-прінт, 2003. – 220 с.

Тропин Ю. Влияние изменений правил на показатели соревновательной деятельности в греко-р имской борьбе / Ю. Тропин, Г. Коробейников, Л. Коробейникова, В. Шацких. // Наука в олимпийском спорте. – 2018. – № 4. – С. 58–64.

Хомяк І. І. Характеристика техніко- тактичної підготовленості висококваліфікованих боксерів в умовах змагальній діяльності / І. І. Хомяк, О. Р. Задорожна // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – 2019. – № 1(107). – С. 107–113.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.