ВІД ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ДО ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ: ЕВОЛЮЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ТА НАУКОВОЇ СФЕРИ

Наталія ЖАРСЬКА

Анотація


Орієнтація на реорганізацію наявних та створення нових спеціальностей підготовки фахівців є важливою рисою сучасного розвитку освітньої сфери України. Широке розкриття питань становлення відносно нової наукової та освітньої спеціальності «фізична терапія» в Україні є актуальним в умовах перебудови системи освіти до міжнародних вимог.

Мета дослідження полягала у встановленні генези наукової та освітньої сфери «фізична терапія».

У роботі використано такі методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення літературних джерел та інтернету.

Установлено історичні аспекти становлення й розвитку сфери реабілітації, лікувальної фізичної культури, фізичної реабілітації та фізичної терапії в Україні, аспекти підготовки фахівців зі спеціальності «фізична терапія», які спрямовані на виховання нової генерації фахівців за міжнародними стандартами для створення сучасної реабілітаційної системи в Україні. Показано внесок вітчизняних вчених у розвиток лікувальної фізичної культури та фізичної реабілітації. Представлено аналіз розвитку фізичної терапії як освітньої сфери в Україні.

Питання аналізу еволюції становлення фізичної терапії, розуміння її сутності, використання засобів та методів є актуальним, оскільки це є важливим елементом теоретичної підготовки фахівців з фізичної терапії.


Ключові слова


фізична реабілітація, лікувальна фізична культура, фізична терапія, спеціальність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Вовканич А. С. Підготовка фахівців з фізичної реабілітації у контексті розвитку освіти у галузі фізичного виховання і спорту / А. С. Вовканич // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні. – 2010. – Вип. 7. – С. 37–42.

Герцик А. М. Фахівець з фізичної реабілітації, чи фізичний терапевт: національне та міжнародне тлумачення назв професій / А. М. Герцик // Педагогіка, психологія та медико- біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2010. – № 10. – С. 21–24.

Клапчук В. В. Історичні аспекти і сучасні тенденції розвитку фізичної реабілітації в Україні / В. Клапчук, Г. Тумілович // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2013. – № 3. – С. 103–107.

Клапчук В. В. Фізична реабілітація в Україні: актуальні проблеми сьогодення / В. В. Клапчук // Актуальні проблеми фізичної реабілітації, спортивної медицини та адаптивного фізичного виховання. – 2014. – С. 113–115.

Кобелєв С. Ю. Історія розвитку Української Асоціації фахівців фізичної реабілітації / С. Ю. Кобелєв // Бюлетень Української асоціації фахівців фізичної реабілітації. – 2009. – № 1. – С. 3–5.

Лазарєва Е. Б. Физическая реабилитация при хирургическом лечении вертеброгенных пояснично- крестцовых синдромов : [монография] / Елена Борисовна Лазарева. – Киев, 2012. – 328 с.

Медицинская реабилитация в спорте: руководство для врачей и студентов / под общ. ред. В. Н. Сокрута, В. Н. Казакова. – Донецк : Каштан, 2011. – 620 с.

Мухін В. М. Фізична реабілітація : підруч. для студ. вищих навч. закл. фіз. виховання і спорту / В. М. Мухін. – Київ : Олімпійська література, 2009. – 488 с.

Примачок Л. Л. Історія медицини та реабілітації : навч. посіб. / Л. Л. Примачок. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – 104 с.

Приступа Є. Н. Роль і місце фахівця з фізичної реабілітації в системі охорони здоров'я населення / Приступа Є. Н., Вовканич А. С. // Педагогіка, психологія та медико-б іологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2011. – № 9. – С. 92–96.

Зміна № 5 до класифікатора професій: знов актуально? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kadrovik.ua/novyny/zmina -no-5-do-klasyfikatora- profesiy-znov-aktualno


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.