ВАЛІДИЗАЦІЯ МОДЕЛІ ЛЕГЕНЕВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ ДЕЛЬФІ

Катерина ТИМРУК-СКОРОПАД1, Юлія ПАВЛОВА

Анотація


Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) посідає одне із чільних місць у структурі поширеності серед хронічних неінфекційних респіраторних захворювань у світі. Легенева реабілітація (ЛР) є однією з важливих стратегій ведення пацієнтів із ХОЗЛ у розвинутих країнах світу. Щоб досягнути високого рівня світових стандартів лікування пацієнтів із хронічними захворюваннями легень, зокрема з ХОЗЛ, легенева реабілітація в Україні має стати доступною для пацієнта, а програми ЛР повинні ґрунтуватися на такій моделі легеневої реабілітації, що враховувала б рекомендації провідних світових професійних організацій, наявні клінічні настанови та була адаптованою до українських умов.

Метою роботи було перевірити модель легеневої реабілітації на її прийнятність для фахівців, які працюють із пацієнтами з ХОЗЛ, відповідність потребам пацієнтів та сучасним науковим дослідженням і клінічним настановам.

Матеріали і методи. Модель легеневої реабілітації пацієнтів із ХОЗЛ валідизували за допомогою методу Дельфі. Експертне оцінювання відбувалося чотирма етапами, зокрема було проведено два раунди опитування експертів щодо положень запропонованої моделі легеневої реабілітації пацієнтів із ХОЗЛ.

Результати. У експертному оцінюванні взяло участь 9 експертів – лікарів, фізичних терапевтів, лікарів фізичної і реабілітаційної медицини, науковців / викладачів. Проведено два раунди експертного оцінювання, за результатами яких більшість положень моделі легеневої реабілітації експерти визначили як дуже важливі – узгодженість думок становила ≥75 %. Не досягнуто консенсусу щодо обов'язкової участі терапевта / сімейного лікаря, логопеда, соціального працівника, кардіолога та дієтолога у мультидисциплінарній команді; також не визнано важливою рекомендацію «Легенева реабілітація не проводиться у період загострення», а надання логопедичної допомоги визнано важливим, але не вкрай необхідним елементом (75 % експертів оцінили її на 4–6 балів).


Ключові слова


фізична терапія, ХОЗЛ, експертне оцінювання, метод Дельфі.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрійчук О. Ретроспектива формування поняття та сучасний стан фізичної реабілітації при хронічному обструктивному захворюванні легень / Андрійчук О. // Молодіжний наук. вісник Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2017. – № 28.

Герич П. Р. Хронічне обструктивне захворювання легень та ішемічна хвороба серця: патогенез поєднаної кардіо-р еспіраторної патології та диференційовані підходи до вибору терапії : дис. … д-ра мед. наук : 14.01.02 / Герич П. Р.; Державний вищий навчальний заклад «Івано-Ф ранківський національний медичний університет». – Івано- Франківськ, 2017. – 384 c.

Неинфекционные заболевания: ВООЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.who.int/topics/noncommunicable_diseases/ru/ (дата просмотра: 12.01.19).

О хронических респираторных заболеваниях. ВООЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.who.int/respiratory/about_topic/ru/ (дата просмотра: 07.01.19).

Тимрук-С коропад К. Критерії вибору та зміст фізичної терапії осіб із хронічним обструктивним захворюванням легень / Тимрук- Скоропад К., Павлова Ю. // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. – 2019. – Вип. 4, № 48. – C. 96–108.

Тимрук-С коропад К. Місце фізичної терапії в системі легеневої реабілітації при хронічному обструктивному захворюванні легень (аналіз клінічних настанов) / Тимрук-С коропад К., Ступницька С., Павлова Ю. // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. – 2018. – Вип. 2, № 42. – C. 126–134.

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації: хронічне обструктивне захворювання легені : наказ Міністерства охорони здоров'я від 27 червня 2013 року № 555. С. 100.

Адаптована клінічна настанова: хронічне обструктивне захворювання легень (частина 1) / Фещенко Ю. І., Гаврисюк В. К., Дзюблик О. Я. [та ін.] // Укр. пульмонол. журнал. – 2019. – № 2. – С. 5–12.

ХОЗЛ в Украине: проблемы и пути решения. Здоров'я [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://health-ua.com/article/15486-hozl-v-ukraine- problemy-i-puti-resheniya (дата просмотра: 13.01.19).

Using and reporting the Delphi method for selecting healthcare quality indicators / Boulkedid R., Abdoul H., Loustau M. [et al.] // A systematic review. PLoS ONE. – 2011. – Vol. 6, N 6. – e20476.

Population impact of different definitions of airway obstruction / Celli B. R., Halbert R. J., Isonaka S. [et al.] // European Respiratory Journal. – 2003. – Vol. 22, N 2. – Р. 268–273.

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD). WHO [Electronic resource]. – Access mode: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/chronic- obstructive-pulmonary- disease-(copd) (date of application: 12.01.19).

European Lung White Book [Electronic resource]. – Access mode: https://www.ers-education.org/publications/european-lung-white-book.aspx (date of application: 12.01.19).

Forum of International Respiratory Societies. The Global Impact of Respiratory Disease – Second Edition. Sheffi eld, European Respiratory Society. – 2017. – Р. 43.

COPD in Japan: The Nippon COPD Epidemiology study / Fukuchi Y., Nishimura M., Ichinose M. [et al.] // Respirology. – 2004. – Vol. 9, N 4. – Р. 458–465.

Interpreting COPD prevalence estimates: What is the true burden of disease? / Halbert R. J., Isonaka S., George D. [et al.] // American College of Chest Physicians. – 2003. – 1684–1692 p.

COPD underdiagnosis and misdiagnosis in a high-risk primary care population in four Latin American countries. a key to enhance disease diagnosis: The PUMA Study / Herrera A. C., Oca M. M., De Varela M. V. L. [et al.] // PLoS ONE. – 2016. – Vol. 11, N 4. – Р. e0152266.

An international survey of chronic obstructive pulmonary disease in young adults according to GOLD stages / Marco R. De, Accordini S., Cerveri I. [et al.] // Thorax. – 2004. – Vol. 59, N 2. – Р. 120–125.

Noncommunicable diseases. WHO [Electronic resource]. – Access mode: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable- diseases (date of application: 12.01.19).

Evaluation of correlation of BODE index with health- related quality of life among patients with stable COPD attending a tertiary care hospital / Sarkar S. K., Basuthakur S., Das S. K. [et al.] // Lung India. – 2015. – Vol. 32, N 1. – Р. 24–28.

Sinha I. P. Using the Delphi technique to determine which outcomes to measure in clinical trials: Recommendations for the future based on a systematic review of existing studies / Sinha I. P., Smyth R. L., Williamson P. R. // PLoS Medicine. – 2011. – Vol. 8, N 1. – e1000393.

Physical therapy in chronic obstructive pulmonary disease (analysis of the evidence- based medicine) / Tymruk- Skoropad K., Tsizh L., Vynogradskyi B. [et al.] // Physiotherapy Quarterly (formerly Fizjoterapia). – 2018. – Vol. 26, N 2. – Р. 1–8.

The proportional Venn diagram of obstructive lung disease in the Italian general population / Viegi G., Matteelli G., Angino A. [et al.] // Chest. – 2004. – Vol. 126, N 4. – Р. 1093–1101.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.