KONTEKST EDUKACJI ZDROWOTNEJ W ASPEKCIE GLOBALIZACJI KULTURY FIZYCZNEJ

Karolina BRZOSKOWSKA, Radosław ZWARA, Oksana ZABOLOTNA

Анотація


Nasi człekokształtni przodkowie byli całkowicie podporządkowani przyrodzie. Cały ich rozwój był zupełnie nieświadomy, warunkiem jego było przystosowanie się do otaczającego środowiska drogą doboru naturalnego i walki o byt. Było to ponure królestwo fizycznej konieczności. Nie rozjaśniała go nawet zorza świadomości ani, co za tym idzie – zorza wolności. Konieczność

Повний текст:

PDF

Посилання


Dziubiński Z. Socjologia Kultury Fizycznej / Dziubiński Z., Krawczyk Z. – Warszawa : Wydawnictwo AWF, 2011.

Giddens A. Konsekwencje nowoczesności / Giddens A. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008.

Kosiewicz J. Nauki Społeczne Wobec Sportu i Kultury Fizycznej / Kosiewicz J., Michaluk T., Pezdek K. – Wrocław : Studia i Monografie AWF we Wrocławiu, 2013.

Krawczyk Z. Filozofia i socjologia kultury fizycznej / Krawczyk Z. – Warszawa : PWN, 1974.

Leszczyńska A. Sport to zdrowie! Refleksje o aktywności fizycznej Polaków / Leszczyńska A. – URL: http://hdl. Handle.

Marody M. Wymiary życia społecznego / Marody M. // Polska na przełomie XX i XXI wieku. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2002.

Maszczak T. Zdrowie jako wartość uniwersalna / Maszczak T. – Roczniki naukowe AWF w Poznaniu, Zeszyt. – 2005. – N 54.

Nowak P. F. Trening zdrowotny w szkolnym procesie wychowania fizycznego / Nowak P. F. – Katowice : Katedra metodyki wychowania fizycznego AWF Katowice, 2004.

Szymczyk J. Elementy kultury i sportu z perspektywy aksjologii / Szymczyk J. // Rocznik nauk społecznych. – 2012. – T. 4, N 1.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.