2021

Зміст

Статті

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE NA TLE ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH UCZNIÓW PDF
Marcin BIAŁAS, Alicja PĘCZAK-GRACZYK 5-9
KONTEKST EDUKACJI ZDROWOTNEJ W ASPEKCIE GLOBALIZACJI KULTURY FIZYCZNEJ PDF
Karolina BRZOSKOWSKA, Radosław ZWARA, Oksana ZABOLOTNA 10-13
EDUKACJA ZDROWOTNA JAKO TŁO DLA EKONOMII KULTURY FIZYCZNEJ PDF
Paulina KREFT, Damian KOWALSKI, Rafał GLAZIK 14-17
BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE W ODNIESIENIU DO OJCZYZNY NA TLE SYMBOLIKI SPORTU PDF
Paulina KREFT, Damian KOWALSKI, Alicja PĘCZAK-GRACZYK 18-24
PODSTAWOWA NAUKA PŁYWANIA, STUDIUM PRZYPADKU NA PRZYKŁADZIE DZIECI W WIEKU 9 LAT PDF
Paulina KREFT, Elżbieta SKALSKA, Bogdan KINDZER 25-29
PROCES WYCHOWANIA WCZESNOSZKOLNEGO JAKO TŁO KULTURY FIZYCZNEJ PDF
Piotr MAKAR, Damian KOWALSKI, Elżbieta SKALSKA 30-34
SIŁA JAKO PODSTAWA INNYCH ZDOLNOŚCI MOTORYCZNYCH W PŁYWANIU PDF
Piotr MAKAR, Dariusz SKALSKI, Bogdan WYNOGRADSKYI, Damian KOWALSKI 35-41
MOTORYCZNOŚĆ DZIECI W WIEKU MŁODSZYM SZKOLNYM TRENUJĄCYCH I NIETRENUJĄCYCH PŁYWANIE PDF
Piotr MAKAR, Dariusz SKALSKI, Bogdan WYNOGRADSKYI, Damian KOWALSKI 42-47
BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE W USTROJACH PAŃSTWA NA TLE KULTURY FIZYCZNEJ PDF
Dariusz SKALSKI, Rafał GLAZIK, Oksana ZABOLOTNA 48-53
PORÓWNANIE RÓŻNIC MORFOLOGICZNYCH ORAZ SPRAWNOŚCIOWYCH U DZIECI Z TERENU WIEJSKIEGO I MIEJSKIEGO PDF
Dariusz SKALSKI, Marek GRACZYK, Marcin BIAŁAS 54-57
WYBRANE ZAGADNIENIA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W REALIZACJI NORDIC WALKING W OKRESIE PANDEMII PDF
Dariusz SKALSKI, Marek GRACZYK, Karolina BRZOSKOWSKA1 58-63
DETERMINANTY SAMODZIELNOŚCI JAKO PRZYCZYNA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ PDF
Dariusz SKALSKI, Bogdan KINDZER, Marek GRACZYK 64-68
EDUKACJA ZDROWOTNA NA TLE POSTAW DEWIACYJNYCH W SPORCIE PDF
Dariusz SKALSKI, Damian KOWALSKI, Radosław ZWARA 69-72
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ СИЛОВОЇ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ-ЮНІОРІВ У АКАДЕМІЧНОМУ ВЕСЛУВАННІ PDF
Богдан ВИНОГРАДСЬКИЙ, Людмила РИБАК, Ольга КУВАЛДІНА, Олександр ВЕПРЄВ 73-76
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНО-АПАРАТНОГО КОМПЛЕКСУ «РИТМ» У ВИВЧЕННІ ПОКАЗНИКІВ ГЕМОДИНАМІКИ ТА ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ PDF
Любомир ВОВКАНИЧ, Юрій БОРЕЦЬКИЙ, Віктор СОКОЛОВСЬКИЙ, Дзвенислава БЕРГТРАУМ, Станіслав КРАСЬ 77-80
ВПЛИВ РІВНЯ РОЗВИТКУ ПСИХОФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ СПОРТСМЕНІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ В АВТОСПОРТІ НА РЕЗУЛЬТАТИ ЇХНЬОЇ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Володимир ГРАДУСОВ, Олег МАРИНИЧ, Олег РИБАК 81-84
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КІБЕРСПОРТУ В УКРАЇНІ PDF
Андрій ДЕМЧУК 85-87
ПОТЕНЦІАЛ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ПІДЛІТКАМИ ТА СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ З МОЖЛИВІСТЮ ФОРМУВАННЯ АКТИВНОЇ ЖИТТЄВОЇ ПОЗИЦІЇ ЗАСОБАМИ БОЙОВОГО ХОРТИНГУ PDF
Зоя ДІХТЯРЕНКО 88-92
СИСТЕМА ПОБУДОВИ МОДЕЛІ СПОРТСМЕНА У СПОРТИВНИХ ВИДАХ БОРОТЬБИ PDF
Федір ЗАГУРА 98-107
МОДЕЛЮВАННЯ ТАКТИКО- СТРАТЕГІЧНИХ АСПЕКТІВ СПОРТИВНОГО ВІДБОРУ ТА ІГРОВОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ФУТБОЛІСТІВ PDF
Андрій Васильович ДУЛІБСЬКИЙ, Андрій Андрійович ДУЛІБСЬКИЙ, Богдан ВИНОГРАДСЬКИЙ 93-97
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТРЕНАЖЕРНИХ ПРИСТРОЇВ У ФІЗИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ БОРЦІВ PDF
Федір ЗАГУРА, Ростислав ПЕРВАЧУК, Юлія СТЕЛЬМАХ 108-112
КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОБОТІ КАФЕДРИ ІНФОРМАТИКИ ТА КІНЕЗІОЛОГІЇ PDF
Ігор ЗАНЕВСЬКИЙ, Людмила ЗАНЕВСЬКА 113-115
МОДЕЛЬ ФІЗИЧНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ ПЕРШОКУРСНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ТУРИЗМ» В УМОВАХ КАРАНТИНУ COVID‑19 PDF
Ігор ЗАНЕВСЬКИЙ, Костянтин ЛАБАРТКАВА 116-119
МОДЕЛЮВАННЯ ЕТАПІВ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Тетяна КУРЧАБА 120-123
ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ В СТРУКТУРІ СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ У СПОРТИВНОМУ СКЕЛЕЛАЗІННІ PDF
Анатолій ЛОПАТЬЄВ, Андрій ДЕМІЧКОВСЬКИЙ, Ірина ПРИЛУЦЬКА 124-128
АДАПТУВАННЯ ШКАЛИ АКАДЕМІЧНОЇ МОТИВАЦІЇ: ВИВЧЕННЯ СТРУКТУРИ АНКЕТИ PDF
Юлія ПАВЛОВА, Вадим ШВЕЦЬ, Петро ПЕТРИЦА 129-132
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ СТРІЛЬЦІВ ІЗ ЛУКА ЗА МЕТОДИКОЮ САН PDF
Ольга ПАЗИЧУК, Ростислав ГРИБОВСЬКИЙ, Андрій ДЕМІЧКОВСЬКИЙ 133-135
ТЕНДЕНЦІЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ЛУЧНИКІВ УПРОДОВЖ ОСТАННЬОГО ОЛІМПІЙСЬКОГО ЦИКЛУ PDF
Максим ПОПОВИЧ, Богдан ВИНОГРАДСЬКИЙ 136-138
ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ «СТРІЛЕЦЬ – ЗБРОЯ – МІШЕНЬ» PDF
Андрій ДЕМІЧКОВСЬКИЙ, Анатолій ЛОПАТЬЄВ, Ярослав П’ЯНИЛО 139-144
ІНТЕРАКТИВНА МОДЕЛЬ ЕКСПРЕС-ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНІКОТАКТИЧНИХ ДІЙ СПОРТСМЕНА У ВПРАВІ «RAPID FIRE PISTOL FINAL» PDF
Віктор ПЯТКОВ, Олександр ПЕТРІВ, Тарас МАГМЕТ 145-148
ОЦІНЮВАННЯ ФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЮНИХ ВЕСЛУВАЛЬНИКІВ ЗА ВЕЛИЧИНОЮ ЇХНЬОЇ ЧСС PDF
Олег РИБАК, Людмила РИБАК, Мар’ян ОСТРОВСЬКИЙ, Ольга КУВАЛДІНА, В’ячеслав БЕРЕЗОВСЬКИЙ 149-152
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІКОТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТРІЛЬЦІВ ІЗ ПНЕВМАТИЧНОЇ ГВИНТІВКИ ПО РУХОМІЙ МІШЕНІ PDF
Андрій ДЕМІЧКОВСЬКИЙ, Василь ТКАЧЕК, Олексій ШИЛО, Володимир САВРАН 153-156
ШАХОВІ ПЛАТФОРМИ ДЛЯ ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ШАХІСТІВ PDF
Ігор ЯНКІВ, Антон ЛИТВИНЕЦЬ 157-160