МОДЕЛЮВАННЯ ЕТАПІВ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Тетяна КУРЧАБА

Анотація


Наукове дослідження – це складний, багатогранний процес, у якому поєднано організаційні, технічні, соціальні, економічні, правові аспекти [1].

Повний текст:

PDF

Посилання


Єріна А. М. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / Єріна А. М., Захожай В. Б., Єрін Д. Л. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 212 с.

Шейко В. М. Організація та методика науково- дослідницької діяльності : підручник / Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. – 2-ге вид., перероб. і доповн. – Київ : Знання-П рес, 2002. – 295 с.

Курчаба Т. Соціологія : навч.-метод. посіб. / Т. Курчаба. – Львів : ПП Сорока Т.Б., 2015. – 184 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.