MOTORYCZNOŚĆ DZIECI W WIEKU MŁODSZYM SZKOLNYM TRENUJĄCYCH I NIETRENUJĄCYCH PŁYWANIE

Piotr MAKAR, Dariusz SKALSKI, Bogdan WYNOGRADSKYI, Damian KOWALSKI

Анотація


Dzieci w wieku 10 i 11 lat kwalifikują się do grupy młodszego okresu szkolnego. Nagła zmiana formy zajęć z wychowania fizycznego, jaką zaczyna wprowadzać nauczyciel wychowania fizycznego, z którym dzieci wcześniej nie miały styczności, nie jest bez znaczenia. Poprawia się sprawność fizyczna i zdolności motoryczne dzieci. Wśród intensywnych procesów występujących w organizmie młodego człowieka szczególne znaczenie dla rozwoju motoryczności ma proces osteogenezy.

Повний текст:

PDF

Посилання


Barankiewicz J. Leksykon wychowania fizycznego i sportu szkolnego / Barankiewicz J. – Warszawa : WSiP, 1998.

Bartkowiak E. Pływanie: program szkolenia dzieci i młodzieży / Bartkowiak E. – Warszawa : Centralny ośrodek sportu, resortowe centrum metodyczno-szkoleniowe kultury fizycznej i sportu, 1997.

Bartkowiak E. Pływanie sportowe / Bartkowiak E. – Warszawa : Centralny ośrodek sportu, 1999.

Denisiuk L. Rozwój sprawności motorycznej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym / Denisiuk L., Milcerowa E. – Warszawa : Państwowe zakłady wydawnictw szkolnych, 1969.

Kozar J. Testy sprawności fizycznej i próby wydolnościowe: materiały pomocnicze dla nauczycieli i trenerów / Kozar J., Fuljanty M. – Częstochowa : Wojewódzki ośrodek medyczny, 1997.

Osiński W. Antropomotoryka / Osiński W. – Poznań : AWF im. Eugeniusza Piaseckiego, 2003.

Ostrowski A. Szybkość uczenia się pływania a wybrane uwarunkowania osobnicze dzieci w wieku 9–10 lat / Ostrowski A. – Kraków : AWF im. Bronisława Czecha, 2011.

Raczek J. Antropomotoryka. Teoria motoryczności w zarysie / Raczek J. – Warszawa : PZWL, 2010.

Rogowska E. Wpływ aktywności fizycznej na poziom rozwoju biologicznego i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży w wieku 10–19 lat / Rogowska E. – Gdańsk : AWFiS im. Jędrzeja Śniadeckiego, 2010.

Sankowski T. Zdolności motoryczne i wydolność a reaktywność a reaktywność- ich kształtowanie się u dzieci uprawiających sport / Sankowski T. – Poznań : AWF im. Eugeniusza Piaseckiego, 1992.

Sozański H. Podstawy teorii treningu sportowego / Sozański H. – Warszawa : Centralny ośrodek sportu, 1999.

Ziemilska A. Zdrowie i wydolność fizyczna dzieci uprawiających pływanie / Ziemilska A. – Warszawa : AWF im. Józefa Piłsudskiego, 1991


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.