DETERMINANTY SAMODZIELNOŚCI JAKO PRZYCZYNA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Dariusz SKALSKI, Bogdan KINDZER, Marek GRACZYK

Анотація


Przemieszczanie się jest naturalną czynnością człowieka decydującą o jego samodzielności, jest również podstawą sprawności fizycznej. Proces starzenia naturalnie powoduje upośledzenie we wszystkich układach oraz sprawia, że codzienne czynności sprawiają trudności. Praca traktuje o wszystkich czynnikach wpływających na inwolucję organizmu człowieka, która jest naturalna, i każdy świadomy człowiek powinien być przygotowany na tą kolej rzeczy, podano również zalecenia, które należy wypełniać, aby zachować jak najdłużej sprawność fizyczną. Podjęto próbę wyciągnięcia wniosków na podstawie badań GUS dotyczących aktywności seniorów.


Повний текст:

PDF

Посилання


Betik A. C. Determ inants of VO2 ma x decline wi th aging: an i ntegrated perspective / Betik A. C. Hepple R. T. // Appl Physiol Nutr Metab. – 2008. – Vol. 33. – P. 130–140.

Główny Urząd Statystyczny: Informacje i opracowania statystyczne: Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej. – Warszawa, 2009. – S. 160.

Green L Health promotion planning: an educational and environmental approach / Green L., Kreuter M. // Palo Alto, California, Mayfield Publishing, 1991. – 20 p.

Health education: theoretical concepts, effective strategies and core competencies: a foundation document to guide capacity development of health educators. World Health Organization. Regional Office for the Eastern Mediterranean, 2012.

Kąrkowska M. Socjologia wychowania: wybrane elementy / Kąrkowska M. – Łódź : Wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi, 2007.

Krawczyk Z. Filozofia i socjologia kultury fizycznej / Krawczyk Z. – Warszawa : AWF, 1974.

Konopcyński M. Metody twórczej resocjalizacji / Konopcyński M. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

Pływanie jako wieloaspektowa aktywność fizyczna / Moska W., Skalski D., Makar P., Kowalski D. – Starogard Gdański : Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim, 2018.

Miller R. Socja-wycho- lizacja-psycho- wanie-terapia / Miller R. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1981.

Rowiński R. Sprawna starość / Rowiński R., Dąbrowski A. – Warszawa : AWF, 1998.

Strzyżewski S. Proces kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej / Strzyżewski S. – Katowice : AWF, 2003. – S. 92–96.

Śliwerski B. Edukacja / Śliwerski B. // Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie «Żak», 2003. – T. 1.

Tannahill A. Health education and health promotion planning for the 1990s / Tannahill A. // Health Education Journal. – 1990. – Vol. 49. – P. 194–198.

Tones K. Health Promotion. Planning and Strategies / Tones K., Green J. – Sage Publication Ltd. London, Thousand Oaks, California, New Delhi, 2004.

Williams T. Szkolne wychowanie zdrowotne w Europie / Williams T. – Warszawa : Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 1988.

Woynarowska B. Edukacja Zdrowotna / Woynarowska B. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

Woynarowska B. Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole / Woynarowska B. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.