СИСТЕМА ПОБУДОВИ МОДЕЛІ СПОРТСМЕНА У СПОРТИВНИХ ВИДАХ БОРОТЬБИ

Федір ЗАГУРА

Анотація


На сьогодні, імовірно, ніхто з тренерів, що працюють із кваліфікованими борцями, не може обійтися без об'єктивних показників, які характеризують як рівень поточного стану підготовленості, так і рівень, якого необхідно досягти. Параметри тренувального процесу і стани спортсмена, що отримують у результаті комплексного контролю і вивчають системно, дають змогу обґрунтовувати керувальні дії.

Повний текст:

PDF

Посилання


Загура Ф. І. Моделювання спеціальної фізичної підготовленості кваліфікованих дзюдоїстів у річному макроциклі / Загура Ф. І., Труш О. Р. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково­педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2013. – Вип. 7(33), т. 1. – С. 270–275.

Загура Ф. Специфіка модельних характеристик та моделювання спортивного протиборства / Загура Ф., Огірко І. // Педагогіка, психологія та медико­біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Харків : ХДАДМ, 2003. – № 18. – С. 114–117.

Козіна Ж. Л. Результати застосування методів математичного моделювання для визначення індивідуальних тактичних манер ведення сутички у дзюдоїстів високого класу / Козіна Ж. Л., Демура І. М. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2010. – № 7. – С. 17–38.

Приймаков А. А. Модельные характеристики структуры физической подготовленности борцов высокой квалификации / Приймаков А. А. // Педагогика, психология физического воспитания и спорта. – 2013. – № 6. – С. 36–42.

Фомин Ю. А. Моделирование соревновательной деятельности и подготовленности спортсменов разной квалификации / Фомин Ю. А. // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези міжнар. наук. конеф. – Київ : НУФВСУ, 2000. – С. 140.

Шустин Б. Н. Моделирование в спорте высших достижений / Б. Н. Шустин – Москва : РГАФК, 1995. – 103 с.

Biochemical changes in cluster analysis indicators as a result of special tests of free style wrestlers of alactate and lactate types of power supply / M. Sybil, R. Pervachuk, F. Zahura, V. Shandrygos’, V. Yaremenko, I. Bodnar // Journal of Physical Education and Sport. – 2018. – Vol. 18, is. 1. – P. 235–238.

Considering the current balance between lactate and alactate mechanisms of energy supply in preparation of free style wrestlers / M. Sybil, R. Pervachuk, F. Zahura, Yu. Stelmach, I. Bodnar // Journal of Physical Education and Sport. – 2018. – Vol. 18, is. 4. – P. 1826–1830.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.