ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ СТРІЛЬЦІВ ІЗ ЛУКА ЗА МЕТОДИКОЮ САН

Ольга ПАЗИЧУК, Ростислав ГРИБОВСЬКИЙ, Андрій ДЕМІЧКОВСЬКИЙ

Анотація


Сучасна підготовка спортсменів- стрільців із лука є складним та багаторічним процесом, який характеризується значними навантаженнями: обсягом та інтенсивністю як навчально- тренувальної, так і змагальної діяльності. Це зумовлює відповідні проблеми у доборі засобів, форм і методів спортивної підготовки та визначенні режимів праці та відпочинку [1].

Повний текст:

PDF

Посилання


Костюкевич В. М. Теорія і методика тренування спортсменів високої кваліфікації : навч. посіб. / В. М. Костюкевич – Вінниця : Планер, 2007. – 273 с.

Пазичук О. О. Аналіз білків жирів вуглеводів у раціонах харчування стрільців з лука / Пазичук О. О., Музика Ф. В., Березовський В. А. // Науковий часопис нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково- педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2019. – Вип. 5(113). – С. 109–113.

Пазичук О. Аналіз структури добового раціону харчування кваліфікованих стрільців з лука що тренуються у спеціалізованих закладах Львова / Пазичук О. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2019. – Т. 4, № 3(19). – С. 20–25.

Розробка на основі олій та насіння олійних культур продуктів для харчування спортсменів / А. П. Бєлінська, Т. В. Матвєєва, В. Ю. Папченко, С. В. Бочкарев // Вісник аграрної науки – 2018. – № 11(788). – С. 192–196.

Смульский В. Л. Питание в системе подготовки спортсменов / В. Л. Смульский, В. Д. Моногаров, М. М. Булатова; под ред. В. Л. Смульского. – Киев : Олимпийская литература, 1996. – 222 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.