EDUKACJA ZDROWOTNA JAKO TŁO DLA EKONOMII KULTURY FIZYCZNEJ

Paulina KREFT, Damian KOWALSKI, Rafał GLAZIK

Анотація


Ekonomiczne podstawy kultury fizycznej mieszczą się przede wszystkim w kwestii zdrowia. Zdrowy człowiek to osoba, która nie wydaje pieniędzy na leki, lekarzy, szpitale, badania, etc. Ekonomia wychowania fizycznego polega na aktywności, która daje ludziom sprawność fizyczną, prowadzi do zdrowia, a ono prowadzi do oszczędności. W edukacji zdrowotnej winno się mówić o pozytywnych aspektach kultury fizycznej. W niniejszej pracy będę starała się udowodnić wyżej ustaloną tezę na podstawie literatury przedmiotu.

Повний текст:

PDF

Посилання


Bielski J. Kultura fizyczna w kategoriach wartości / Bielski J. // Lider. – 2010. – N 2.

Bronikowski M. Nowoczesne myślenie o wychowaniu fizycznym / Bronikowski M. // Wychowanie fizyczne i zdrowotne. – 2008. – N 4.

Frołowicz T. Wychowanie fizyczne / Frołowicz T. // Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół podstawowych. – Warszawa, 2012.

Grabowski H. Teoretyczne przesłanki podstawy programowej z wychowania fizycznego / Grabowski H. // Lider. – 2009.

Klukowski K. Promocja aktywnego stylu życia w zdrowiu i chorobie / Klukowski K. // Lider. – 2009. – N 12.

Nowak S. Sprawni teraz – sprawniejsi później – pogodni na starość / Nowak S. // Lider. – 2009. – N 4.

Nowotny J. Edukacja i reedukacja ruchowa / Nowotny J. – Kraków : Wydawnictwo Kasper, 2003.

Posadzki P. Społeczne uwarunkowania zdrowia / Posadzki P. // Lider. – 2011. – N 10.

Sowa J. Żyjemy dłużej – jak się zdrowo zestarzeć / Sowa J. // Wychowanie fizyczne i zdrowotne. – 2011. – N 8.

Syrek E. Edukacja zdrowotna / Syrek E., Borzucka-S itkiewicz K. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, 2009.

Woynarowska B. Edukacja zdrowotna / Woynarowska B. – Warszawa : PWN, 2007.

Zawodny J. Aktywność rekreacyjno – ruchowa – porównanie młodzieży i osób starszych / Zawodny J. // Wychowanie fizyczne i zdrowie. – 2012. – N 9.

Ziółkowski A. Polska koncepcja wychowania fizycznego wg Jędrzeja Śniadeckiego / Ziółkowski A., Frołowicz T. // Lider. – 2011. – N 10.

Żyłyński S. Edukacja zdrowotna – szansa na zmianę niekorzystnych tendencji i wskaźników zdrowotnych polskiego społeczeństwa / Żyłyński S. // Lider. – 2011. – N 1.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.