SIŁA JAKO PODSTAWA INNYCH ZDOLNOŚCI MOTORYCZNYCH W PŁYWANIU

Piotr MAKAR, Dariusz SKALSKI, Bogdan WYNOGRADSKYI, Damian KOWALSKI

Анотація


Niniejsza praca ma na celu przedstawienie problematyki treningu siły. We wstępie poruszony zostanie temat fizjologicznych podstaw pracy mięśniowej. W dalszej części przedstawione zostaną tematy metodyki treningu siły na poszczególnych etapach rozwoju zawodnika z uwzględnieniem głównych celów treningu siły na danym poziomie rozwojowym. Omówione zostaną metody kontroli wykorzystywane w pracy treningowej z pływakami. W ostatniej części przedstawione będą również przykłady ćwiczeń siły mięśniowej dla pływaków, zarówno w wodzie jak i na lądzie, oraz sprzęt do nich wykorzystywany.

Повний текст:

PDF

Посилання


Bompa T. O. Teoria planowania treningu / Bompa T. O. – Warszawa : RCMSKFiS, 1989.

Sozański H. Kierunki optymalizacji obciążeń treningowych / Sozański H. – Warszawa : AWF, 1992.

Czabański B. Kształcenie psychomotoryczne / Czabański B. – Wrocław : AWF, 1994.

Urbaniak C. Wybrane zagadnienia biomechaniki sportu / Urbaniak C. – Warszawa : AWF, 2001.

Dziubiński Z. Kultura fizyczna w społeczeństwie nowoczesnym / Dziubiński Z., Jankowski K. W. – Warszawa : AWF, SALOS RP, 2009.

Górski J. Fizjologia wysiłku i treningu sportowego / Górski J. – Warszawa : PZWL, 2012.

Koszutowski D. Motoryczność w wieku dorastania oraz środki i metody kształtowania zdolności motoryczności : praca Magisterska / Koszutowski D. – Bydgoszcz, 2012.

Kowalewska J. Kształtowanie postaw zdrowotnych / Kowalewska J., Graeber P. – Życie Szkoły. – 2003. – N 1.

Kozłowski S. Trening fizyczny – mechanizmy i efekty fizjologiczne / Kozłowski S., Nazar K., Chwalbińska-M oneta J. // Wprowadzenie do fizjologii klinicznej. – Warszawa : PZWL, 1995.

Marciniak J. Zbiór ćwiczeń koordynacyjnych i gibkościowych / Marciniak J. – Warszawa : Centralny Ośrodek Sportu, 1998.

Poliszczuk D. A. Indywidualizacja procesu treningu a charakter działania startowego / Poliszczuk D. A. // Sport wyczynowy. – 1999. – N 7–8. – S. 20–27.

Raczek J. Kształtowanie i diagnozowanie koordynacyjnych zdolności motorycznych / Raczek J., Młynarski W, Władimir L. – Katowice : AWF, 2003.

Waade B. Pływanie sportowe i ratunkowe / Waade B. – Gdańsk : Wydawnictwo uczelniane AWFiS, 2003.

Grabowski H. Teoria fizycznej edukacji / Grabowski H. – Warszawa : WSiP, 1999.

Fidelus K. Przewodnik do ćwiczeń z teorii sportu / Fidelus K. – Warszawa : RCMSKFiS, 1970. – S. 40–45.

Cook G. Pre-par-ticipation screening: The use of Fundamental Movements as an assessment of function – part 1 / Cook G., Burton L., Hoogenboom B. // North American Journal of Sports Physical Therapy. – 2006. – Vol. 1(2).

Sozański H. Podstawy teorii treningu sportowego / Sozański H. – Warszawa, 1999.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.