BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE W ODNIESIENIU DO OJCZYZNY NA TLE SYMBOLIKI SPORTU

Paulina KREFT, Damian KOWALSKI, Alicja PĘCZAK-GRACZYK

Анотація


Analityczny charakter pracy traktuje o zmianie przepisów oraz wpływie tej zmiany na osiągane wyniki zawodników klasy mistrzowskiej na Igrzyskach Olimpijskich. Pływanie jako sport techniczny oraz taktyczny bardzo dużo czasu na treningach poświęca właśnie technice, aby ruchy były wykonywane jak najbardziej efektywnie. Każda zmiana w przepisach niesie za sobą konieczność zmiany jakiegoś elementu treningu i przygotowania zawodnika do wyścigu.

Повний текст:

PDF

Посилання


Bocheński O. I. M. O patriotyzmie / Bocheński O. I. M. – Warszawa : ANTYK, 1989.

Chałasa K. Wychowanie ku wartościom narodowo- patriotycznym / Chałasa K., Kowalczyk S. – Lublin- Kielce : Naród, Ojczyzna, patriotyzm, państwo, pokój, 2006. – T 2.

Grabowski H. Teoria fizycznej edukacji / Grabowski H. – Warszawa : PWN, 1999.

Greniu F. Homilia Jana Pawła II w Zamościu / Greniu F. // Zamojskie spotkania z Janem Pawłem II. – Lublin-Z amość, 2006.

Jan Paweł II. Homilia w czasie liturgii słowa (Zamość, 12 VI 1999) / Jan Paweł II // Jan Paweł II. Pielgrzymki do Ojczyzny. 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002. Przemówienia, homilie. – Kraków, 2005. – S. 1118–1119.

Karłowicz J. Słownik języka polskiego / Karłowicz J. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1952. – T. 6.

Krawczyk Z. Kultura fizyczna / Krawczyk Z. // Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku. Kultura Fizyczna i Sport. – Warszawa : Instytut Kultury, 1997.

Krąpiec M. Rozważania o narodzie / Krąpiec M. – Lublin : Towarzystwo naukowe KUL, 1998.

Mały słownik języka polskiego / red. S. Skorupka, H. Anderska, Z. Łempicka. – Warszawa : PWN, 1989.

Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dziedzictwo kulturowe w regionie. Założenia programowe // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 1996. – N 36. – S. 2–10.

Olejnik S. Teologia moralna życia społecznego / Olejnik S. – Włocławek : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2000.

Ossowski S. O ojczyźnie i narodzie / Ossowski S. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984.

Rudnik E. Regionalizm w edukacji patriotycznej – zarys problematyki / Rudnik E. // Wychowanie patriotyczne młodzieży. – Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. Zakład Wychowania Obronnego, 1995 – S. 195–202.

Rymarczyk R. Kultura masowa i kultura fizyczna / Rymarczyk R. // Socjologia kultury fizycznej. – Warszawa : AWF, 2010. – S. 8.

Słownik języka polskiego. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. – T. 25. – S. 655.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie // Dz.U. – 2010. – Nr 127, poz. 857, art. 2 ust. 1.

Wielka Encyklopedia Powszechna PWN. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. – T. 10. – S. 719.

Wielka Encyklopedia PWN. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. – T. 25. – S. 454.

Woynarowska B. Organizacja I Realizacja Edukacji Zdrowotnej W Szkole / Woynarowska B. – Warszawa : ORE, 2014.

Zellma A. Regionalizm jako postulat dydaktyczno-w ychowawczy w nauczaniu religii / Zellma A. // Roczniki Teologiczne. – 2002. – N 49. – S. 177.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.