WYBRANE ZAGADNIENIA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W REALIZACJI NORDIC WALKING W OKRESIE PANDEMII

Dariusz SKALSKI, Marek GRACZYK, Karolina BRZOSKOWSKA1

Анотація


Nordic Walking łączy w sobie cechy idealnej aktywności ruchowej dla wszystkich bez względu na wiek, masę ciała i wyjściowy poziom sprawności fizycznej, budując sprawność sercowo- naczyniową, angażując i wzmacniając niemal wszystkie mięśnie, pożerając efektywnie kalorie, odciążając stawy i rozluźniając napięcia mięśniowe. Niniejsza praca stanowi odniesienie jej uprawiania do czasu epidemii ogólnoświatowej.

Повний текст:

PDF

Посилання


Abraham M. F. Modern Sociological Theory / Abraham M. F. – An Introduction, Delhi Oxford University Press, Bombay – Calcuta – Madras, 1982.

Demel M. Pedagogika zdrowia / Demel M. – Warszawa : WSiP, 1980.

Kantaneva M. Original Nordic Walking e-book / Kantaneva M. – Finlandia, 2004.

Kobierecki M. M. Kultura fizyczna a kultura / Kobierecki M. M. – Zeszyty Naukowe, Zbliżenia Cywilizacyjne, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Włocławek 2016.

Kosiewicz J. Socjologia sportu w Europie – perspektywa historyczna i badawcza / Kosiewicz J. – Warszawa : AWF, 2007.

Kowalczyk S. Społeczno-i ntegracyjna funkcja sportu / Kowalczyk S. // Społeczny wymiar sportu / red. Z. Dziubiński. – Warszawa, 2003.

Krawczyk Z. Od aksjologii ciała do koncepcji kultury fizycznej / Krawczyk Z. – Kraków : Kultura fizyczna i sport w ujęciu socjologicznym, 1985.

Marciniak J. Zbiór ćwiczeń koordynacyjnych i gibkościowych / Marciniak J. – Warszawa : WSiP, 1998.

Mĕkota K. Motoryczność dzieci i młodzieży – aspekty teoretyczne oraz implikacje metodyczne / Mĕkota K. – Katowice : AWF, 1986.

Przetacznik- Gierowska M. Psychologia rozwoju i wychowania wieku dziecięcego / Przetacznik- Gierowska M., Makiełło- Jarża G. – Warszawa : WSiP, 1988.

Urniaż J. Gospodarka i polityka a szkolne wychowanie fizyczne w wybranych krajach europejskich i Polsce na przestrzeni dziejów / Urniaż J. // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2017.

Winiarski R. Psychospołeczne aspekty rekreacji ruchowej / Winiarski R. // Sport dla wszystkich. – 1995. – Cz. 2.

Wohl A. Socjologia kultury fizycznej / Wohl A. // Zarys problematyki. – 1979. – T. 1, 2.

Woynarowska B. Edukacja zdrowotna / Woynarowska B. – Warszawa : Podręcznik akademicki, 2007.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.