ТЕНДЕНЦІЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ЛУЧНИКІВ УПРОДОВЖ ОСТАННЬОГО ОЛІМПІЙСЬКОГО ЦИКЛУ

Максим ПОПОВИЧ, Богдан ВИНОГРАДСЬКИЙ

Анотація


Сьогодні актуальною є необхідність удосконалення системи підготовки спортсменів, зокрема оптимізації тренувальних структур для поліпшення результатів виступів на змаганнях [1, 2]. Кількісним показником рівня підготовленості стрільців із лука доцільно вважати результати змагань.

Повний текст:

PDF

Посилання


Виноградський Б. А. Науково‑м етодичні основи підвищення рівня спеціальної підготовленості висококваліфікованих стрільців із лука : автореф. дис. д‑ра наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт» / Виноградський Богдан Анатолійович; Львів. держ. ун‑т фіз. культури. – Львів, 2013. – 40 с.

Виноградский Б. Анализ состояния и перспективы развития стрельбы из лука в мире с учетом результатов XXVIII Олимпийских Игр в Афинах / Б. Виноградский // Наука в олимпийском спорте. – 2005. – № 2. – С. 60–68.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.