ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНО-АПАРАТНОГО КОМПЛЕКСУ «РИТМ» У ВИВЧЕННІ ПОКАЗНИКІВ ГЕМОДИНАМІКИ ТА ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

Любомир ВОВКАНИЧ, Юрій БОРЕЦЬКИЙ, Віктор СОКОЛОВСЬКИЙ, Дзвенислава БЕРГТРАУМ, Станіслав КРАСЬ

Анотація


У сучасних умовах погіршення рівня соматичного здоров’я населення України та значного відсотка смертності від серцево- судинних захворювань назріла потреба створення системи швидкого (експрес) оцінювання рівня фізичної підготовленості та моніторингу змін у системах організму людини, що виникають під впливом фізичних навантажень. Для цього в рамках виконання науково- дослідної теми «Створення неінвазивного комплексного підходу для оцінювання адекватності фізичних навантажень у фізичній реабілітації та спорті» (номер державної реєстрації 0118U 000809) розроблено програмно- апаратний комплекс «Ритм» (ПАК «Ритм»). Комплекс поєднує автоматизований аналіз варіабельності серцевого ритму (ВСР) та основних показників гемодинаміки людини у стані спокою та під час виконання фізичних навантажень.


Повний текст:

PDF

Посилання


Точність визначення тривалості кардіоінтервалів при застосуванні програмно- апаратного комплексу «Ритм» в умовах виконання фізичних навантажень / Вовканич Л. С., Соколовський В. М., Борецький Ю. Р., Бергтраум Д. І., Крась С. І. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2020. – Т. 5. № 6 (2). – С. 342–348. DOI: 10.26693/jmbs05.06.342

Вовканич Л., Аналіз показників гемодинаміки організму людини з використанням програмно- апаратного засобу «Ритм» та реокардіографії / Вовканич Л., Соколовський В., Маховська Х. // Спортивна наука України. – 2019. – № 1(89). – С. 19–24.

Дрозд И. П. Определение индивидуальной радиорезистентности человека / Дрозд И. П., Гриджук М. Ю., Мукалов И. О. // Saarbrucken : LAP Lambert Academic Publishing, 2014. – 197 с.

Validity of the software- hardware complex «Rytm» for measuring the RR intervals and heart rate variability at rest / Vovkanych L., Boretsky Yu., Sokolovsky V., Berhtraum D., Kras, S. // Journal of Physical Education and Sport. – 2020. – Vol. 20.(3). – P. 1599–1605.

Validation of the Software-H ardware Complex «Rytm» for Measurement of the RR Intervals and Heart Rate Variability Analysis During Exercise and Recovery Period / Vovkanych L., Boretsky Yu., Sokolovsky V., Berhtraum D., Kras, S. // Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ. – 2021. – Vol. 21(1). – P. 61–68. DOI: https://doi.org/10.17309/tmfv.2021.1.08


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.