BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE W USTROJACH PAŃSTWA NA TLE KULTURY FIZYCZNEJ

Dariusz SKALSKI, Rafał GLAZIK, Oksana ZABOLOTNA

Анотація


Praca niniejsza ma na celu zarysowanie zależności między polityką i gospodarką państwa a wychowaniem fizycznym i edukacją zdrowotną. Punktem wyjścia przyjętych rozważań jest kalokagatia oraz intelektualne kategorie nowożytnej i współczesnej kultury duchowej określające racjonalne myślenie dotyczące ważności kultury fizycznej i edukacji zdrowotnej dla społeczeństwa. W Polsce na przełomie dziejów też dokonywały się zmiany w szkolnictwie, a w szczególności te dotyczące wychowania fizycznego, ale nie były one tak dynamiczne.

Повний текст:

PDF

Посилання


Demel M. Pedagogika zdrowia / Demel M. – Warszawa : WSiP, 1980.

Drabik J. Aktywność fizyczna w edukacji zdrowotnej społeczeństwa / Drabik J. – Gdańsk : Wyd. AWF. – S. 19–21.

Encyklopedia Powszechna. – Warszawa : Wydawnictwo Gutenberga, 1925.

Godlewski P. Sport wyczynowy w procesie przemian ideologicznych i społecznych w Polsce 1956–1989 / Godlewski P. – Gdańsk : Wydawnictwo Athenae Gedanenses, 2015.

Hitler A. Mein Kampf / Hitler A. – Kraków : Wydawnictwo Werset, 1992.

Kitchen M. Trzecia Rzesza. Charyzma i wspólnota / Kitchen M. – Warszawa : Wydawnictwo Książka i Wiedza, 2012.

Lock J. Myśli o wychowaniu / Lock J. – Warszawa : Wydawnictwo akademickie «Żak», 2003.

Mała Encyklopedia Powszechna. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974.

Marrou H. I. Historia wychowania w Starożytności / Marrou H. I. – Warszawa, 1969.

Mussolini B. Doktryna Faszyzmu / Mussolini B. – Wydawnictwo Merkiusz Polski, 1939, reprint wydania lwowskiego z 1935.

Okoń W. Nowy słownik pedagogiczny / Okoń W. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie «Żak», 2017.

Ordyłowski M. Historia kultury fizycznej, Starożytność-O świecenie / Ordyłowski M. – Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 1997.

Overy R. Dyktatorzy. Hitler i Stalin / Overy R. – Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2009.

Pasko A. Społeczno-p olityczne aspekty sportu w ZSRR i krajach bloku socjalistycznego do 1989 r. / Pasko A. // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. – Częstochowa, 2011.

Tomalska H. Wiedza o społeczeństwie / Tomalska H. – Warszawa : Wydawnictwo DIP, 1998.

Urniaż J. Gospodarka i polityka a szkolne wychowanie fizyczne w wybranych krajach europejskich i Polsce na przestrzeni dziejów / Urniaż J. // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. – Częstochowa, 2017.

Woynarowska B. Edukacja zdrowotna / Woynarowska B. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.

Wyskok M. Instrumentalizacja piłki nożnej w państwie totalitarnym na przykładzie Trzeciej Rzeszy / Wyskok M. // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. – Częstochowa, 2016.

Zand A. Szkoła i wychowanie w Niemczech Hitlerowskich / Zand A. // Przegląd socjologiczny. – 1939. – Т. 7.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.