РІВЕНЬ ФІЗИЧНОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ БАСКЕТБОЛІСТІВ НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Галина ГРЕБІНКА

Анотація


Анотація. Актуальність дослідження зумовлена потребою визначити рівень фізичної та тенічної підготовленості баскетболістів на етапі попередньої базової підготовки, проаналізувати систему підготовки, що дасть можливість на науковій основі цілеспрямовано добирати засоби і методи тренувань для удосконалення структури комплексної підготовки.

Посилання


Кириченко В. М. Методика розвитку координаційних здібностей учнів основної школи у процесі занять баскетболом : дис. … канд. пед. наук. / Кириченко В. М. – Київ, 2016.

Кондрашин В. П. Тренировка баскетболистов высших розрядов / В. П. Кондрашин, В. М. Корягин. – Київ : Здоров’я, 1978. – 73 с.

Корягин В. М. Подготовка высококвалифицированных баскетболистов / В. М. Корягин. – Л ьвів : Край, 1998. – 191 с.

Мітова О. О. Теоретико- методичні основи контролю в командних спортивних іграх у процесі багаторічного вдосконалення : дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту / Мітова О. О. – К иїв, 2021.

Мітова О. О. Контроль параметрів уваги у баскетболістів 13–14років на етапі попередньої базової підготовки / Мітова О. О., Івченко О. М. // Слобожанський науково-с портивний вісник. – 2015. – Вип. 5. – С. 74–77.

Нестеренко Н. А. Швидкісно- силова підготовка баскетболістів 13–14 років залежно від ігрового амплуа : автореф. дис. …канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Нестеренко Наталія Анатоліївна; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. – Дніпро, 2013. – 20 с.

Ню Юньфей. Оптимізація розвитку якостей, що визначають результативність ігрової діяльності баскетболістів 13–15 років : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту / Ню Юньфей. – Х арків, 2013. – 17 с.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практическое применение / В. Н. Платонов. – Киев : Олимп. лит., 2004. – 808 с.

Поплавський Л. Ю. Баскетбол / Л. Ю. Поплавський. – К иїв : Олімпійська література, 2004. – 447 с.

Баскетбол. Програма для дитячо- юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо- юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю / Поплавський Л. Ю., Маслова О. В., Безмилов М. М., Мітова О. О., Мурзін Є. В., Четвертак О. А. – Київ, 2019. – 16 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.