ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ В КОНТЕКСТІ АВТЕНТИЧНОЇ КУХНІ

Олег БОРАТИНСЬКИЙ, Марія ПАСКА

Анотація


Вступ. Туризм як важливий сектор економіки становить собою певний вид діяльності, що пов’язана з виробництвом, розподіленням і реалізацією широкого кола продуктів й послуг, котрі спрямовані задовольнити потреби, які виникають у процесі функціонування. Останні пов’язані з поїздками, тобто переміщеннями (подорожами) людей.
Мета – а наліз сучасного стану та перспектив розвитку гастрономічного туризму в контексті автентичної кухні.
Методи: аналіз (органолептичний), синтез, узагальнення.


Повний текст:

PDF

Посилання


Голод А. Інноваційні фактори розвитку гастрономічного туризму у Львівській області / Андрій Голод, Оксана Никига // Проблеми активізації рекреаційно-о здоровчої діяльності населення : матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (23–24 квітня 2020 р., м. Львів). – Львів, 2020. – С. 279–282.

Ковешніков В. С. Винний та гастрономічний туризм: важливий потенціал розвитку економіки / В. С. Ковешніков // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 4. – C . 32–37.

Боратинський О. Вплив етнічної кухні на особливості гастротуризму / Олег Боратинський Марія Паска // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – С . 13–15.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.