ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ СИЛОВОЇ ВИТРИВАЛОСТІ М’ЯЗІВ РУК ШКОЛЯРІВ РІЗНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП

Іванна БОДНАР

Анотація


Встановлено періоди пришвидшених темпів розвитку силової витривалості м’язів рук із застосуванням двох різних вправ. Доведено, що для школярів, які належать до різних медичних груп, притаманна гетерохронія та звуження періодів високих темпів розвитку силової витривалості рук, відмінності у їхній потужності. Підтверджено тенденцію до відставання періодів високих темпів розвитку фізичних якостей у дітей з відхи-леннями у стані здоров’я

Ключові слова


школярі, витривалість, здоров’я.

Повний текст:

PDF

Посилання


Частные методики адаптивной физической культуры : учеб. пособие / под ред. Л. В. Шапковой. – М. : Советский спорт, 2003. – 464 с.

Гужаловский А. А. Развитие двигательных качеств у школьников / А. А. Гужалов¬ский. – Минск : Народная асвета, 1978. – 88 с

Гужаловский А. А. Этапность развития физических (двигательных) качеств и проблема оптимизации физической подготовки детей школьного возраста : автореф. докт. дис. / А. А. Гужаловский. М., 1979. – 23с

Левушкин С. П. Сенситивные периоды в развитии физических качеств школьников 7–17 лет с разными типами телосложения / С. П. Левушкин // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2006. – №6. – С. 2–5.

Матвеев А. П. Воспитание физических качеств : учеб. для студ. факультетов физ. культ. пед. ин-тов / А. П. Матвеев; под ред. Б. А. Ашмарина. – М. : Просвещение, 1990. – 287 с.

Шапошникова В. И. Многолетние биологические ритмы у человека // Человек и среда. – Л. : ЛГУ, 1975. – С.188–193.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.