ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ЧИРЛІДИНГОМ НА ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Андрій БОЛЯК, Наталія БОЛЯК

Анотація


Ефективне формування лідерських якостей майбутніх фахівців у виші забезпечується на основі використання різноманітних засобів та методик. Фізичне виховання при використанні таких видів спорту, як чирлідинг, є ефективним засобом розвитку у студентів лідерських якостей. Мета дослідження полягає у визначенні впливу чирлідингу як засобу фізичного виховання студентів на формування їхніх лідерських якостей. Методи дослідження: аналіз наукової та навчально-методичної літератури; методика інтегрального оцінювання лідерських якостей студентів. Дослідження, проведені зі студентками перших та других курсів, які займаються у спортивній секції, виявили позитивний вплив занять чирлідингом на формування лідерських якостей дівчат, що робить доцільним використання засобів такого виду спорту у процесі підготовки сучасного фахівця.

Ключові слова


фізичне виховання, лідерство, чирлідинг.

Повний текст:

PDF

Посилання


Черлідинг : правила змагань / А. А. Боляк, Ю. Ю. Крикун, Е. І. Ауштикальніс,

Н. Л. Боляк. – Київ : Всеукраїнська федерація черліденгу, 2005. – 76 с.

Головешка Б. Р. Про деякі проблеми розвитку лідерських якостей у студентів ВНЗ / Б. Р. Головешка // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. – 2012. – С. 89–96.

Особенности содержания композиций соревновательных программ в черлидинге / И. А. Зинченко, Л. С. Луценко, А. А. Боляк, Н. Л. Боляк // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2012. – № 3. – С. 74–78.

Кокун О. М. Кількісне оцінювання рівня розвитку лідерських якостей курсантів / О. М. Кокун, І. О. Пішко, Н. С. Лозінська // Вісник Національного університету оборони України. – 2013. – Вип. 4 (35). – С. 222–226.

Сушик Н. Теоретичні основи формування лідерських якостей учнівської молоді / Н. Сушик // Науковий вісник Східноєвроп. нац. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 110–114.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.