№ 2 (2016)

Зміст

ВПЛИВ ЗАСОБІВ ЛИЖНОЇ ПІДГОТОВКИ НА ПОКАЗНИКИ ЗАХВОРЮВАНОСТІ УЧНІВ ВІКОМ 11–12 РОКІВ PDF
Віта ВОРОНА 3-7
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАСОБІВ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ (НА МАТЕРІАЛІ ФЕХТУВАННЯ) PDF (ENG)
Ольга ЗАДОРОЖНА, Мар’ян ПІТИН, Лариса КОЗІБРОДА 8-14
НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ PDF
Олег КОЛОБИЧ, Богдан ХОРКАВИЙ, Андрій ДУЛІБСЬКИЙ 15-23
НАПРЯМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З АМПУТАЦІЄЮ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ PDF
Олександр ГЕРАСИМЕНКО, Володимир МУХІН 24-31
ДОБОВА ДИНАМІКА ТОЧНОСТІ ВІДТВОРЕННЯ СТУДЕНТАМИ ЗАДАНИХ М’ЯЗОВИХ ЗУСИЛЬ PDF
Галина ЧОРНЕНЬКА 32-36
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТРИБУНОК У ДОВЖИНУ РІЗНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ PDF
Тетяна ДУХ, В’ячеслав ЛЕМЕШКО, Антоніна ДУНЕЦЬ-ЛЕСЬКО 37-41
ЗАСТОСУВАННЯ ТРЕНАЖЕРІВ У ДИХАЛЬНІЙ ГІМНАСТИЦІ ПАЦІЄНТІВ З БРОНХОЛЕГЕНЕВИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ PDF
Наталія ІВАСИК 42-50
МОДЕЛЮВАННЯ ІМІТАЦІЙНИХ ВПРАВ СТРІЛЬБИ НА КРУГЛОМУ СТЕНДІ PDF
Ростислав ГРИБОВСЬКИЙ, Ігор ЗАНЕВСЬКИЙ 51-60
ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ЧИРЛІДИНГОМ НА ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
Андрій БОЛЯК, Наталія БОЛЯК 61-67
ХАРАКТЕРИСТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНОГО СПОРТУ ТА ЇЇ ВІДМІННОСТІ ВІД АМЕРИКАНСЬКОЇ PDF
Неоніла НЕРОДА 68-72


ISSN: 1993-5757