ФІЗИЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ ЮНИХ СТРИБУНІВ У ВОДУ

Андрій АРАБСЬКИЙ, Василь ДЗЯМА, Микола ДАНИЛЮК

Анотація


Фізична підготовленість юних стрибунів у воду дає змогу найбільш об’єктивно визначити та обґрунтувати методику навчально-тренувального процесу. У наявній літературі відсутні дослідження фізичної підготовленості юних стрибунів у воду віком 9–13 років. Отож метою нашої роботи було дослідити динаміку фізичної підготовленості юних стрибунів у воду. Для проведення дослідження було сформовано дві групи хлопчиків віком 9–13 років і дівчаток віком від 9 до 11 років. У результаті нашого дослідження визначено, що у хлопчиків у 9 років показники фізичної підготовленості поліпшуються в середньому на 21,8 %; у 10 років – до 11,4 %, а в 11, 12, 13 років – відповідно на 15,4 %, 16,7 %, 20,4 %; показники дівчаток у 9 років поліпшуються на 22,6 %, у 10 років – на 12,8 %, в 11 років – на 18,6 %, у 12 років – на 13,1 %, а у 13 років – на 13,3 %.

Ключові слова


фізична підготовленість, стрибки у воду, хлопці, дівчата, динаміка.

Повний текст:

PDF

Посилання


Волков В. М. Спортивный отбор / Волков В. М., Филин В. П. – Москва : Физкультура и спорт, 2008. – 175 с.

Гавердовский Ю. К. Обучение спортивным упражнениям. Биомеханика. Методология. Дидактика / Ю. К. Гавердовский. – Москва : Физкультура и спорт, 2007. – С. 460–462.

Земцова І. І. Спортивна фізіологія / І. І. Земцова. – Київ : Олімпійська література, 2008. – 367 с.

Красова І. В. Совершенствование технической подготовки в прыжковой акробатике посредством воздействия на сенсомоторную координацию спортсменов / И. В. Красова, А. Я. Муллагильдина, Е. В. Красова // Слобожанський науково-спортивний вiсник. – 2012. – № 5 (2). – С. 27–32.

Наявко І. І. Взаємозв’язок показників фізичного розвитку і спортивно-технічної підготовленості юних стрибунів у воду / Наявко І. І. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університетц ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2013. – Вип. 112, т. 4. – С. 170–172.

Платонов В. Форсирование многолетней подготовки спортсменов и Юношеские олимпийские игры / В. Платонов, И. Большакова // Наука в Олимпийском спорте. – 2013. – № 2. – С. 37.

Правила змагань зі стрибків у воду. – Таблиця коефіцієнтів складності стрибків. – Київ, 2012.

Саламаха О. Є. Проблеми формування спортивно-технічної майстерності спортсменів / О. Є. Саламаха // Вісник Чернігівського національного педагогічного університетц ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2013. – Вип. 112, т. 4. – С. 218–220.

Самокіш І. І. Факторна структура функціональних можливостей дівчаток молодшого шкільного віку / Самокіш І. І. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2010. – № 1. – С. 105–108.

Товстоног О. Ф. Індивідуалізація підготовки спортсменів як основа досягнення високого спортивного результату / О. Ф. Товстоног // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2010. – Вип. 14, т. 1. – С. 322–327.

Шинкарук О. Обґрунтування комплексного підходу до розробки програми відбору в циклічних видах спорту / О. Шинкарук // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 1. – С. 25.

Ширковец Е. А. Развитие факторних структур подготовленности спортсменов в зависимости от специфіки мышечной деятельности и этапа подготовки / Е. А. Ширковец, Н. В. Иванова // Вестник спортивной науки. – 2011. – № 1. – С. 41–44.

Niznikowska E. Kondycyjno-koordynazyjne uwarunkowania nauczania podstawowych cwicen akrobatycznych na wszechstronnym etape szkolenia: Autoref. pracy doktorskiej. – Warszawa : AWF, 2008. – 319 s.

Nowakowska-Siuta R. Ksztalcenie zawodowe w krajach UE. – Warszawa : Centralna Komisja Ekzaminacyjna, 2006. – 32 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.