№ 6 (2017)

Зміст

ФІЗИЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ ЮНИХ СТРИБУНІВ У ВОДУ PDF
Андрій АРАБСЬКИЙ, Василь ДЗЯМА, Микола ДАНИЛЮК 3-8
АНАЛІЗ СХЕМ ВІКОВОЇ ПЕРІОДИЗАЦІЇ ПОСТНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ PDF
Любомир ВОВКАНИЧ, Станіслав КРАСЬ 9-17
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ П’ЯТИБОРЦІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СПЕЦИФІЧНИХ ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ PDF
Ігор ЛОТОЦЬКИЙ1, Іван ПИЛИПЧАК, Ігор РОМАНІВ, Мар’ян ОСТРОВСЬКИЙ, Максим ПОЛЕГОЙКО 18-26
МІСЦЕ ФОРМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СЕРЕД ПРІОРИТЕТНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ У ВІЛЬНИЙ ЧАС УЧНІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ ВІКОМ 15–17 РОКІВ PDF
Андрій МАНДЮК 27-33
ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ КУРСАНТІВ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ПЕРШОГО РОКУ НАВЧАННЯ PDF
Олег НЕБОЖУК, Віктор ЛАШТА, Андрій БАЛДЕЦЬКИЙ, Михайло СМОВШ 34-38
ЗМІСТ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ СФЕРИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ОЛІМПІЙСЬКИХ СПОРТИВНИХ ЄДИНОБОРСТВ PDF
Артур ПАЛАТНИЙ 39-48
ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ НА ФУНКЦІОНАЛЬНІ СИСТЕМИ В ОСІБ ІЗ ЗАБОЄМ ГОЛОВНОГО МОЗКУ PDF
Наталія РОСОЛЯНКА, Богдан КРУК 49-53
ВІДМІННОСТІ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНИХ ДІЙ З М’ЯЧЕМ ВОРОТАРІВ КОМАНДЧЕМПІОНІВ ЄВРОПИ ТА СВІТУ З ФУТБОЛУ У ФІНАЛЬНИХ МАТЧАХ ЧЕМПІОНАТІВ ЄВРОПИ ТА СВІТУ 2004–2016 РОКІВ PDF
Ігор ЧОРНОБАЙ, Богдан ХОРКАВИЙ 54-62


ISSN: 1993-5757