ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ НА ФУНКЦІОНАЛЬНІ СИСТЕМИ В ОСІБ ІЗ ЗАБОЄМ ГОЛОВНОГО МОЗКУ

Наталія РОСОЛЯНКА, Богдан КРУК

Анотація


Засоби фізичної терапії застосовують на всіх етапах лікування осіб із забоєм головного мозку. Для досягнення поставлених мети і завдань у реабілітації осіб із забоєм головного мозку необхідний добір найефективніших засобів і методів реабілітації. У статті представлено аналіз літературних джерел з проблеми теоретико-методичного обґрунтування застосування засобів фізичної терапії в реабілітації осіб із забоєм головного мозку. Також висвітлено механізми впливу засобів фізичної терапії на стан функціональних систем у осіб із забоєм головного мозку середнього ступеня важкості.

Ключові слова


фізична терапія, забій головного мозку, фізична вправа.

Повний текст:

PDF

Посилання


Арєф’єв В. Г. Актуальні проблеми теорії і методики фізичного виховання / В. Г. Арєф’єв, Є. Болях. – Львів, 2005. – 296 с.

Баннікова Р. Проблемні питання фізичної реабілітації осіб з наслідками травматичного ураження мозку / Р. Баннікова, К. Калінкін, Ю. Магнушевський // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2016. – № 1. – С. 23–29.

Белова А. Н. Нейрореабилитация: руководство для врачей / А. Н. Белова. – Москва : Антидор, 2000. – 568 с.

Воронін Д. Програма фізичної реабілітації при посттравматичній ішемії мозку / Д. Воронін, В. Мухін, Ю. Голець // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2013. – № 1. – С. 146–149.

Вайн А. А. Явления передачи механического напряжения в скелетной мышце. – Тарту : ТГУ, 1990. – 42 с.

Гончарук О. М. Закрита черепно-мозкова травма / Гончарук О. М., Поліщук М. Є. // Міжнародний неврологічний журнал. – 2015. – № 6(76).

Григорова І. А. Нейрофізіологічні особливості пацієнтів зі струсом головного мозку / Григорова І. А., Куфтеріна Н. С. // Міжнародний неврологічний журнал. – 2011. – № 5 (43). – С. 196–197.

Григорова І. А. Стан нейротрофічного фактору BDNF у різні періоди легкої черепно-мозкової травми / Григорова І. А., Куфтеріна Н. С. // Український вісник психоневрології. – 2012. – Т. 20, вип. 3(72). – С. 87–88.

Живолупов С. А. Патогенетические механизмы травматической болезни головного мозга и основные направления их коррекции / С. А. Живолупов, И. Н. Самарцев, С. В. Коломенцев // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2009. – №

– С. 42–46. 10. Эпидемиология инвалидности вследствие черепно-мозговых травм в Украине / [Н. Хобзей, Е. Педаченко, В. Голик и др.] // Україна. Здоров’я нації. – 2011. – № 3. – С. 30–34.

Епифанов В. А. Восстановительная медицина : учебник / В. А. Епифанов. – Москва : ГЭОТАР Медиа, 2012. – 304 с.

Энока Р. М. Основы кинезиологии / Р. М. Энока. – Киев : Олимпийская литература, 2000.

Клиническое руководство по черепно-мозговой травме / под ред. акад. Коновалова. – Москва : Антидор, 2001. – Т. 2. – 675 с.

Крук Б. Р. Фізична реабілітація осіб із черепно-мозковою травмою [Електронний ресурс] / Б. Р. Крук, В. В. Рокошевська, О. Ю. Білянський // Спортивна наука України. – 2015. – № 1 – С. 66–69. – Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/issue/current


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.