МІСЦЕ ФОРМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СЕРЕД ПРІОРИТЕТНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ У ВІЛЬНИЙ ЧАС УЧНІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ ВІКОМ 15–17 РОКІВ

Андрій МАНДЮК

Анотація


Дослідження проведено з метою визначення місця форм фізичного виховання серед пріоритетних видів діяльності учнів загальноосвітніх шкіл віком 15–17 років. Методи: аналіз та узагальнення відомостей наукової літератури, методи теоретичного рівня дослідження, опитування за методикою Робінсона– Голдбі. Результати: представлено результати дослідження думки учнів загальноосвітніх шкіл віком 15–17 років щодо різних видів діяльності, які можна здійснювати впродовж дня. Висновки: установлено, що найулюбленішими серед учнів віком 15–17 років видами діяльності є «спілкування з друзями» та «використання мережі Інтернет». Серед видів діяльності, які пов’язані з фізичним вихованням, найбільше учням цього віку подобаються прогулянки, особиста гігієна та заняття фізичною культурою і спортом.

Ключові слова


вільний час, рухова активність, фізичне виховання, дозвілля, учні.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ажиппо О. Модель залучення дітей та молоді до фізкультурно-спортивної дозвіллєвої діяльності / О. Ажиппо, А. Бондар, Н. Тихонова // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А. В. Цьось, С. П. Козіброцький. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – № 1 (29). – С. 23–27.

Боднар І. Р. Місце рухової активності у дозвіллі учнів середнього шкільного віку / І. Боднар // Спортивний вісник Придніпров’я. –2013. – № 2 – С. 257–264.

Істомін А. Г. Особливості режиму дня школярів та заходи корекції засобами фізичної культури /А. Г. Істомін, О. Г. Лукавенко, О. В. Ленська, О. В. Лобaньова, М. О. Тимбота // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2013. – № 5 (38). – С. 112–116.

Кіндзера А. Оптимізація фізичної активності школярів у позаурочний час / Анна Кіндзера // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання і спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2016. – Вип. 20, т. 1/2. – С. 222–226.

Калиниченко І. О. Оцінка рівня спеціально організованої рухової активності дітей 14–17 років / І. О. Калиниченко, О. В. Савчук // тези доп. Міжнар. наук.-метод. конф. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2015. – С. 83–84.

Ковальова Н. Особливості проектування рекреаційно-оздоровчої діяльності старшокласників / Наталія Ковальова // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2017. – № 1. – С. 62–67.

Носко М. О. Удосконалення здоров’язбережувальної системи позакласної та позаурочної роботи з фізичного виховання / М. О. Носко, О. А. Архипов, С. В. Гаркуша, Воєділова О. М., Ю. М. Носко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Чернігів, 2017. – № 143. – С. 291–299.

Павлова Ю. О. Модель оцінювання рухової активності школярів / Павлова Ю. О. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2013. – № 2. – С. 28–33.

Ріпак М. Рівень залучення учнів середнього шкільного віку до самостійних занять фізичними вправами / Мар'яна Ріпак, Олександр Смолінський, Ігор Ріпак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання і спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2016. – Вип. 20, т. 1/2. – С. 294–298.

Тихонова Н. В. Удосконалення фізкультурно-спортивної дозвіллєвої діяльності дітей та молоді в позашкільних навчальних закладах / Н. В. Тихонова, А. С. Бондар // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2014. – № 5. – С. 77–81.

Томенко О. А. Рівень рухової активності підлітків та шляхи його підвищення на основі використання заходів оздоровчо-рекреаційного спрямування / О. А. Томенко // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2013. – № 3. – С. 19–24.

Badura P. Is Participation in Organized Leisure-Time Activities Associated with School Performance in Adolescence? / P. Badura, E. Sigmund, A. M. Geckova, D. Sigmundova, J. Sirucek, J. P. van Dijk, S. Reijneveld // PloS one. – 2016. – № 11(4).

Dieser Rodney B. Integrating Positive Psychology, Behavioral Activation, and the Serious Leisure Perspective in Mental Health Counseling: a Case Report / Rodney B. Dieser, Jacob Christenson // International Journal of Applied Positive Psychology. – 2016. – № 1. – P. 57–68.

Hulteen Ryan M. Global participation in sport and leisure-time physical activities: A systematic review and meta-analysis / Ryan M. Hulteena, Jordan J. Smitha, Philip J. Morgana, Lisa M. Barnett, Pedro C. Hallalc, Kim Colyvas, David R. Lubansa // Preventive medicine. – 2017. – № 95. – P. 14–25.

Paggi Michelle E. The importance of leisure activities in the relationship between physical health and well-being in a life span sample / Michelle E. Paggi, Daniela Jopp, Christopher Hertzog // Gerontology. – 2016. – № 62.4 – P. 450–458.

Robinson John P. Time for Life: The Surprising Ways Americans Use Their Time / John P. Robinson, Geoffrey Godbey. – University Park: Pennsylvania State University, 1997. – 367 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.