АНАЛІЗ СХЕМ ВІКОВОЇ ПЕРІОДИЗАЦІЇ ПОСТНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ

Любомир ВОВКАНИЧ, Станіслав КРАСЬ

Анотація


У сучасному світі спостерігаються явища збільшення середньої тривалості життя людини, що робить актуальним питання оновлення схем вікових періодизацій. Метою дослідження було проаналізувати наявні в літературі схеми вікової періодизації та виявити сучасні тенденції щодо змін меж основних етапів онтогенезу. Аналіз 15 періодизацій, сформованих упродовж 1908–2017 рр., вказує на відсутність єдиної для всіх наукових, географічних, економічних чи державних структур схеми вікової періодизації. Порівняння меж вікових періодів не виявило суттєвих змін тривалості окремих етапів онтогенезу в сучасніших періодизаціях. Установлено тенденцію до підвищення межі юнацького віку та першого зрілого (дорослого) віку.

Ключові слова


онтогенез людини, вікова періодизація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Алексеев В. П. Краниометрия. Методика антропологических исследований / В. П. Алексеев, Г. Ф. Дебец. – Москва : Наука, 1964–128 с.

Алексеева Т. И. Антропология : учеб.-метод. комплекс [Электронный ресурс] / Т. И. Алексеева, Д. В. Богатенков, С. В. Дробышевский. – Москва : Институт дистантного образования российского университета дружбы народов, 2004. – 459 с. – Режим доступа: https:// www.twirpx.com/file/1139234/.

Бунак В. В. Выделение этапов онтогенеза и хронологические границы возрастных периодов / В. В. Бунак // Сов. педагогика. – 1965. – № 11. – С. 105–106.

Возрастная физиология : руководство по физиологии / под ред. В. Н. Черниговский, Н. П. Бехтерева, П. Г. Костюк [и др.] – Ленинград : Наука, 1975. – 692 с.

Квинн В. Прикладная психология / В. Квинн. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 560 с.

Психология человека от рождения до смерти / ред. А. А. Реан. – Санкт-Петербург : ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2002. – 656 с.

Уайнер Дж. Экология человека. Биология человека / Харрисон Дж., Уайнер Дж., Таннер Дж., Барникот Н. – Москва : Мир, 1968. – С. 331–422.

Age Categories, Life Cycle Groupings [Electronic resource] // Statistics Canada – Access mode: https://www.statcan.gc.ca/eng/concepts/definitions/age2.

Age groups. Library of Congress Subject Headings [Electronic resource] – Access mode: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85002083.html.

Armstrong T. The Human Odyssey: Navigating the Twelve Stages of Life / Thomas Armstrong. – New York : Sterling Publishing Company, Inc., 2008. – 358 p.

Birren J. E. The psychology of aging / J. E. Birren – Englewood Cliffs. – New Jersey : Prentice-Hall, 1964. – 303 p.

Bromley D. B. The Psychology of Human Ageing / D. B. Bromley. – Penguin Books, 1966–416 p.

Craig G. J. Human development / Grace J. Craig. – New Jersey : Prentice-Hall, 1996. – 760 p.

Newman B. M., Newman P. R. Development Through Life: A Psychosocial Approach / Barbara M. Newman, Philip R. Newman. – Boston: Cengage Learning, 2014. – 800 p.

Provisional Guidelines on Standard International Age Classifications – New York : United Nations, 1982. – 28 p.

World health statistics 2017: monitoring health for the SDGs, Sustainable Development Goals – Geneva : World Health Organization, 2017. – 105 p.

World Population Ageing – New York: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2015. – 149 p.

World Population Prospects: The 2015 Revision, Key Findings and Advance Tables. – New York : United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2015. – 59 p.

World Population Prospects: The 2017 Revision, Key Findings and Advance Tables – New York : United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2017. – 46 p.

World report on Ageing And Health – Luxembourg : World Health Organization, 2015. – 246 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.