ВІДМІННОСТІ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНИХ ДІЙ З М’ЯЧЕМ ВОРОТАРІВ КОМАНДЧЕМПІОНІВ ЄВРОПИ ТА СВІТУ З ФУТБОЛУ У ФІНАЛЬНИХ МАТЧАХ ЧЕМПІОНАТІВ ЄВРОПИ ТА СВІТУ 2004–2016 РОКІВ

Ігор ЧОРНОБАЙ, Богдан ХОРКАВИЙ

Анотація


На основі аналізу літератури, на нашу думку, науковці недостатньо приділяють уваги вивченню техніко-тактичних дій з м’ячем висококваліфікованих воротарів під час змагань найвищого рівня. Мета дослідження: визначення показників техніко-тактичних дій з м’ячем воротарів команд-чемпіонів Європи та світу з футболу у фінальних матчах чемпіонат Європи та чемпіонат світу 2004–2016 років. Техніко-тактичні дії з м’ячем воротарів реєстрували з урахуванням рівнів складності ігрових ситуацій у захисті. У середньому за матч виконували 13,14 техніко-тактичних дій з м’ячем, з них у ситуаціях рівня складності «а» – 22,8 %, «b» – 18,5 %, «с» – 38,0 %, «d» – 20,7 %. Найвищий процент браку техніко-тактичних дій у ситуаціях «d» – 15,8, «с» – 5,7, «а» і «b» – 0.

Ключові слова


воротар, техніко-тактична дія, м’яч, атака, захист, ситуація, фінал, чемпіон.

Повний текст:

PDF

Посилання


Перцухов А. А. Сравнительный анализ технико-тактических показателей соревновательной деятельности вратарей разной квалификации // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2009. – № 4. – С. 68–72.

Мильруд В. Р. Технико-тактические показатели соревновательной деятельности высококвалифицированных вратарей / В. Р. Мильруд, С. Ю. Тюленьков // Сб. научных трудов 2001 г. ВНИИФК. – Москва : ВНИИФК, 2002. – С. 201–203.

Хоркавий Б. Взаємозв’язки показників змагальної діяльності кваліфікованих воротарів у футболі / Б. Хоркавий // Молода спортивна наука України : зб. наук. праць з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини. – Львів, 2012. – Вип. 16, т. 1. – С. 311–317.

Шамардин А. И. Исследование игровой деятельности вратаря в футболе и экспериментальное обоснование методики подготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук / Шамардин Александр Иванович ; ГЦОЛИФК. 1979. – 15 с.

Голомазов С. Футбол. Анализ игр Кубка Мира 1998 г. : метод. разработки для слушателей ВШТ / С. Голомазов, Б. Чирва. – Москва, РГАФК, 1999. – Вып. 12. – 55 с.

Чирва Б. Футбол. Тактика начала атак вратарями в играх Первенства Европы 2000 г. : метод. разработки для тренеров / Б. Чирва. – Москва, РГУФК, 2003. – Вып. 19. – 35 с.

Шамардін В. М., Хоркавий Б. В. Структура техніко-тактичної підготовленості кваліфікованих воротарів у футболі // Педагогіка, психологія та медико – біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2015. – № 2. – С. 75–79.

Хоркавий Б. Обгрунтування форм організації техніко-тактичної підготовки кваліфікованих воротарів у футболі в експериментальній програмі / Хоркавий Б. В. / Молода спортивна наука України : зб. наук. праць з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини. – Львів : ЛДУФК, 2013. – вип. 17, т. 1. – С. 270–277.

Костюкевич В. М. Теоретичні та методичні основи моделювання тренувального процесу спортсменів ігрових видів спорту : автореф. дис. д-ра наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 „Олімпійський і професійний спорт” / Костюкевич Віктор Митрофанович ; НУФВіСУ. – Київ, 2012. – 44 с.

Хоркавий Б. Удосконалення системи аналізу змагальної діяльності воротарів у футболі / Б. Хоркавий // Молода спортивна наука України : зб. наук. праць з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини. – Львів, 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 339–346.

Хоркавий Б. Особливості розвитку фізичних якостей юних футболістів за допомогою неспецифічних і специфічних засобів [Електронний ресурс] / Богдан Хоркавий, Олександр Огерчук, Олег Колобич // Спортивна наука України. – 2017. – № 2 (78). – Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/issue/archive

Khorkavyy B. Gargula L. Szkolenie młodzieźy na Ukrainie. Nowocźesna Piłka Noźna Teoria iPraktyka. Wspołczesne koncepcje szkolenia młodyh piłkarzy noźnych. – Opole, 2016. – S. 70–86.

http://footballtrainer.ru/goalkeeper/

http://www.dokaball.com/trenirovki1/podgotovka-vratarey/459-tekhnika-taktika-iuprazhneniya-dlya-futbolnogo-vratarya-4

http://www.books.ru/books/podgotovka-vratarei-v-futbolnoi-shkole-243532/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.