ЗМІСТ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ СФЕРИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ОЛІМПІЙСЬКИХ СПОРТИВНИХ ЄДИНОБОРСТВ

Артур ПАЛАТНИЙ

Анотація


Можливості досягнення спортсменів та ефективність і результативність діяльності у сфері фізичної культури та спорту суттєво детерміновані з боку правового забезпечення. Мета дослідження: охарактеризувати зміст нормативно-правових документів у контексті розвитку олімпійських спортивних єдиноборств. Установлено, що нормативно-правове забезпечення в Україні проводиться без урахування специфіки національного й міжнародного розвитку видів спорту та їх груп. Зміст документів у контексті розвитку олімпійських спортивних єдиноборств є досить дискретним та зосередженим на різноспрямованих аспектах. Наявні частини документів у сфері фізичної культури та спорту, які безпосередньо та опосередковано стосуються розвитку олімпійських спортивних єдиноборств.

Ключові слова


нормативно-правове забезпечення, спортивні єдиноборства, зміст, регулювання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Дутчак М. В. Класифікація професій у сфері фізичної культури і спорту в Україні: стан та перспективи [Електронний ресурс] / М. В. Дутчак // Спортивна наука України. – 2010. – № 2. – С. 25–41.

Костенко М. П. Законодавче та нормативно-правове забезпечення розвитку спорту вищих досягнень в Україні / М. П. Коcтенко // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – Київ, 2003. – С. 12–17.

Кузьменко О. Сучасний стан державного управління фізичною культурою й спортом в Україні та Європі // Держава та регіони. – 2011. – № 3. – С. 36–41.

Мічуда Ю. П. Нормативно-правове забезпечення олімпійської підготовки в Україні: проблеми та шляхи вдосконалення / Ю. П. Мичуда // Актуальні проблеми фіз. культури і спорту. – Київ, 2004. – № 1. – С. 10–16.

Національний класифікатор України. Рубрикатор науково-технічної інформації ДК 022:2008 : наказ, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 31.12.2008.

Нормативно-правове та організаційно-управлінське забезпечення розвитку фізичної культури і спорту в Україні / В. П. Корж, Ю. О. Павленко, М. В. Дутчак [та ін.] // Актуальні проблеми фіз. культури і спорту. – Київ, 2006. – № 10. – С. 4–12.

Олійник М. О. Правові основи організації та управління фізичною культурою, спортом і туризмом в Україні / М. О. Олійник, А. П. Скрипник. – Харків : Харківський державний інститут фізичної культури, 2000. – 292 с.

Про внесення змін до переліку центральних спортивних шкіл вищої спортивної майстерності та спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, видатки на утримання яких здійснюються з державного бюджету : постанова Кабінету Міністрів України № 579 від 30.10.2014 р.

Про державну реєстрацію та перереєстрацію друкованих засобів масової інформації : наказ Міністерства юстиції України № 2066/5, 01.12.2008.

Про заохочення спортсменів і тренерів з олімпійських та неолімпійських видів спорту : постанова Кабінету Міністрів України № 91 від 04.02.2016.

Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року : Постанова, Кабінет Міністрів України № 115 від 01.03.2017.

Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня : постанова Кабінету Міністрів України № 689 від 18.09.2013.

Про затвердження Плану заходів Державної митної служби України, спрямованих на підвищення обороноздатності держави, зміцнення потенціалу Збройних Сил України на 2010–2012 рр. : наказ Державної митної служби України № 1129 від 01.10.2010.

Про затвердження Положення про Експертну раду з питань підготовки та участі спортсменів України в Олімпійських іграх : наказ Державної служби молоді та спорту України № 1810 від 12.12.2011 р.

Про затвердження Положення про Єдину спортивну класифікацію України : наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Реєстр. № 106/22638 від 11.01.2013, № 1413 від 13.12.2012.

Про затвердження Положення про рейтинг з неолімпійських видів спорту в Україні : наказ Міністерства молоді та спорту України. Реєстр. № 1991/24523 від 22.11.2013, № 876 від 07.11.2013.

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування : постанова Кабінету Міністрів України, № 165 від 05.03.2009.

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту : постанова Кабінету Міністрів України № 152 від 29.02.2012 р.

Про заходи щодо залучення коштів для забезпечення підготовки та участі спортсменів і тренерів України у XXVI Олімпійських та III Параолімпійських іграх 1996 року : постанова Верховної Ради України, № 116/96-ВР від 03.04.1996.

Про Зведений план науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2011–2015 роки : наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 4525 від 20.12.2010 р.

Про категорійність неолімпійських видів спорту на 2011–2013 роки : наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 2094 від 13.07.2011 р.

Про організацію науково-методичного та медичного забезпечення підготовки спортсменів – кандидатів на участь в Олімпійських іграх : наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту № 806/58 від 16.03.2009 р.

Про підготовку та участь спортсменів України в Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, Всесвітніх іграх з єдиноборств, Всесвітніх Універсіадах, чемпіонатах світу та Європи : Указ Президента України № 1113/2005 від 19.07.2005 р.

Про підсумки діяльності Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту щодо реалізації соціально-економічної політики у 2009 році та визначення завдань на 2010 рік : рішення Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту № 1/1 від 09.02.2010 р.

Про порядок визнання в Україні видів спорту : наказ Міністерства України у справах молоді та спорту. Реєстр. № 602/10882 від 01.06.2005, № 76 від 28.04.2005.

Про реалізацію завдань і заходів Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік : наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту № 2156 від 07.07.2010 р.

Про реалізацію Указу Президента України від 25 грудня 2000 року № 1376/2000 "Про Комплексну програму профілактики злочинності на 2001–2005 роки" : наказ Державного комітету молодіжної політики спорту і туризму України, № 293 від 14.02.2001 р.

Про створення робочої групи з підготовки до XXX літніх Олімпійських ігор 2012 року у м. Лондон : наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту № 2637/169 від 05.08.2010 р.

Про фізичну культуру і спорт : Закон України № 3809-XII від 24.12.93.

Сітнікова Н. С. Системний підхід держави до покращення Олімпійського руху України на сучасному етапі // Держава та регіони. 2012. – № 1 (37). – С. 49–53.

Угода про співробітництво між Міністерством молоді та спорту Української Радянської Соціалістичної Республіки та Національним Управлінням по фізичному вихованню та спорту Угорської Республіки у галузі фізичної культури та спорту від 31.05.1991 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.