ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ КУРСАНТІВ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ПЕРШОГО РОКУ НАВЧАННЯ

Олег НЕБОЖУК, Віктор ЛАШТА, Андрій БАЛДЕЦЬКИЙ, Михайло СМОВШ

Анотація


Роботу присвячено аналізу ефективності системи фізичної підготовки курсантів молодших курсів навчання у військових навчальних закладах. Мета дослідження полягала у визначенні динаміки рівня загальної та спеціальної фізичної підготовленості курсантів Сухопутних військ. У дослідженні взяли участь 30 курсантів першого курсу навчання. Дослідження показали, що показники виконання вправ загальної фізичної підготовленості впродовж навчання мають позитивні зміни. Аналіз динаміки рівня спеціальної фізичної підготовленості засвідчив недостатню ефективність змісту занять курсантів щодо розвитку спеціальних фізичних якостей та військово-прикладних навичок.

Ключові слова


фізична підготовка, військово-прикладні навички, курсант, Сухопутні війська.

Повний текст:

PDF

Посилання


Афонін В. М. Фізична підготовленість майбутніх офіцерів Збройних Сил України / В. М. Афонін, М. О. Єна, П. В. Поцілуйко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. – Львів : ЛДУФК, 2015. – Вип. 20, т. 2.

Фізичне виховання військовослужбовців : навч. посіб. / М. Ф. Пічугін, Г.П, Грибан, В. М. Романчук, С. В. Романчук. – Житомир : ЖВІ НАУ. 2011. – 820 с.

Романчук С. Порівняльний аналіз фізичної підготовленості курсантів ВНЗ Сухопутних військ різних спеціальностей / Сергій Романчук, Ігор Шлямар, Володимир Климович // Молода спортивна наука України : зб. наук. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини – Львів, 2012. – Вип. 16, т. 2. – С. 166–170.

Романчук С. В. Фізична підготовка курсантів військових навчальних закладів Сухопутних військ Збройних Сил України : [монографія] / С. В. Романчук. – Львів : АСВ, 2012. – 408 с.

Федак С. С. Спеціальна фізична підготовка як засіб адаптації до стрес-факторів навчально-бойової та бойової діяльності військовослужбовців / С. С. Федак, С. В. Романчук, О. І. Попович // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2010. – № 11. – С. 88–91.

Характеристика фізичних навантажень, які переносять військовослужбовці механізованих підрозділів під час польового виходу / Шлямар І. Л., Яворський А. І., Романчук С. В. [та ін.] // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2015. – № 9. – С. 57–63.

Чух Л. Вплив екстремальних факторів службово-бойової діяльності на психофізичний стан військовослужбовців / Л. Чух // Фізична підготовка військовослужбовців : матеріали відкритої наук.-метод, конф. – Київ, 2003. – С. 185–189.

Konovalov V. V. Forming a motivation to the studies by the military-applied exercises for the cadets of few specialties of university of civil defence of Ministry of emergency measures of Ukraine / V. V. Konovalov. A. G. Poddubny, A. I. Poltavec // Pedagogies, psychology, medicalbiological problems of physical training and sports, – 2013. – Vol. 3, P. 31–35. doi:10.6084/ m9.figshare.653978.

Lisowski V. O. Importance of coordination skills essential psychophysical demonstrated competencies as a military specialists / V. O. Lisowski, I. Yu. Mihuta // Phvsical Education of Students. – 2013. – Vol. 6. – P. 38–42. doi: I0.6084/m9.figsharc.840501.

Sergienko Y. P. Models of professional readiness of students of higher military schools of the Armed Forces of Ukraine / Y. P. Sergienko. A. M. Andreianov // Physical Education of Students. – 2013. – Vol. 6. – Р. 66–72. doi: l0.608/m9.figsharc.840507.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.