МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМ ФУТБОЛУ ТА СУЧАСНА ГЕНЕТИКА СПОРТУ

Андрій ДУЛІБСЬКИЙ, Юрій БОРЕЦЬКИЙ, Володимир ТРАЧ, Євген ПРИСТУПА

Анотація


Стрімкий прогрес спорту вищих досягнень зумовлює необхідність належного розвитку системи підготовки спортивного резерву, яка пов’язана з ефективністю спортивного відбору і селекції та продуманої індивідуалізації навчально-тренувального процесу [1, 3, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 24]. При максимальній інтенсифікації фізичних і психологічних навантажень, викликаних безкомпромісною боротьбою сильних та рівних суперників, високими емоційними переживаннями, тільки найкращі можуть досягти високих результатів у сучасному професійному спорті [3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 19, 29].

Особлива складність пошуку обдарованих дітей та підлітків для спеціалізованих занять футболом і подальший шлях цих спортсменів до змагань високого та найвищого рівнів зумовлена специфікою складної ігрової діяльності у футболі. Це вимагає різнобічного прояву комплексу спеціальних якостей, від яких залежить можливість успіху в обраному виді спорту [2, 3, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 24, 25]. Тож урахування морфофункціональних, психофізіологічних, техніко-тактичних, особистісних і молекулярно-генетичних характеристик кожного спортсмена є надзвичайно важливим чинником спортивного відбору футболістів.

Експлуатація фізичних (рухових) та психічних здібностей людини у сучасному спорті досягла найвищого можливого на цей часовий момент рівня. Зважаючи на це, у сучасній спортивній науці відбувається постійний пошук нових підходів для поліпшення відбору таких атлетів, яким будуть притаманні не тільки модельні анатомічні та фізіологічні характеристики, але й здатність максимально розвивати різні механізми енергозабезпечення м’язів, надзвичайна швидкість реакції та стійкість психіки, висока опірність загальним захворюванням, спортивним травмам і пошкодженням [8, 11, 13, 14, 21].

У командних ігрових видах спорту великого значення набувають вольові та інтелектуальні якості спортсмена, необхідні для швидкого розуміння дій обох команд, та здатність навіть у несприятливій (депресивній) ситуації миттєво виконати ігрову тактико-стратегічну дію, яка дасть позитивний результат. Такі важливі якості спортсмена зумовлені унікальним поєднанням певних генетичних ознак, а дослідження індивідуальних молекулярно-генетичних особливостей може дати новий ключ у спортивному відборі [1, 2, 10, 17].

У сучасному мультикультуралізованому футболі «на вагу золота» цінують гравців, які, окрім високих показників змагальної діяльності, демонструють найнижчі показники травматичності (схильності до протистояння травмам). Спеціалісти з футболу називають таких гравців «сталевими». Мова про те, що такі гравці легко адаптуються до надвисоких навантажень сучасного футболу, а також не отримують жодних простих чи серйозних травм і ушкоджень у жорстких зіткненнях (так званих «стиках») у змагальних умовах із гравцями суперника чи на навчально-тренувальних заняттях. Гравців, які часто трвмуються, а також схильні до отримання травм, спеціалісти з футболу називають «кришталевими».

Отож метою цієї роботи є обґрунтування змісту спортивного відбору у футболі на основі вивчення мультикультуралізму «сталевих» і «кришталевих» гравців та аналізу молекулярно-генетичних маркерів, які пов’язані зі спортивною діяльністю футболістів.


Ключові слова


футбол, мультикультуралізм, «сталевість», «кришталевість», спортивна діяльність, генетика, молекулярно-генетичні маркери.

Повний текст:

PDF

Посилання


Підходи до застосування неінвазивних методів дослідження лактату та індивідуальних генетичних особливостей у спорті та фізичній реабілітації [Електронний ресурс] / Юрій Борецький, Володимир Трач, Володимир Борецький, Андрій Герцик, Федір Музика // Спортивна наука України. – 2016. – № 3 (73). – С. 55–61. – Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/428.

Поліморфізм промотора гена ендотеліальної NO-синтази (eNOS) та фізична працездатність у спорті / С. Б. Дроздовська, О. М. Лисенко, В. Є. Досенко, В. М. Ільїн, О. О. Мойбенко // Фізіологічний журнал. – 2013. – № 6. – C.63–71.

Дулібський А. Спортивний відбір у системі багаторічної спеціалізованої освіти футболістів. [Електронний ресурс] / Андрій Дулібський // Спортивна наука України. – 2015. – № 4 (68). С. 28–35. – Режим доступу: http:// sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/340/329.

Марадона Д. А. Біографія. Спортивна кар’єра [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Дієго Армандо Марадона.

Зідан З. Біографія. Спортивна кар’єра [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Зінедін_Зідан.

Роналдо К. Біографія. Спортивна кар’єра [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Кріштіано Роналдо.

Мессі Л. Біографія. Спортивна кар’єра [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Ліонель Мессі.

Пеле. Біографія. Спортивна кар’єра [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Пеле.

Приступа Є. Н. Глобалізаційні тенденції в системі підготовки фахівців в галузі фізичного виховання і спорту в Європі / Є. Н. Приступа // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 2004. – С. 125–129.

Приступа Є. Сучасні концепції діагностики фізичної підготовленості людини / Євген Приступа, Євген Болях // Актуальні проблеми теорії і методики фізичного виховання : колект. моногр. – Львів, 2005. – С. 250–255.

Приступа Є. Н. Частота травми голови та обличчя залежно від виду спорту, механізм та профілактика = The head and face trauma rate, depending on kind of sport, mechanism and prophylaxis / Є. Н. Приступа [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2017. – № 10. – С. 70–73.

Сибіль М. Г. Вплив дозованого велоергометричного навантаження на енергетичний обмін кваліфікованих борців вільного стилю / М. Г. Сибіль, Р. В Первачук, Я. С. Свищ // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини. – Львів : ЛДУФК, 2014. – Вип. 18, т. 3. – С. 189–195.

Модель алактатного та лактатного типу енергозбереження у борців вільного стилю на основі кластерного аналізу / Сибіль М., Первачук Р., Герасим Н., Первачук Н. // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2016. – № 2. – С. 121–123.

Трач В., Свистун Ю., Гузій О. Енергетика м’язової діяльності, засоби її поліпшення та підвищення працездатності спортсменів [Електронний ресурс] / В. Трач, Ю. Свистун, О. Гузій // Спортивна наука України. – 2012. – № 3. – С. 15–23.

Шинкарук О. А. Відбір спортсменів і орієнтація їх підготовки в процесі багаторічного вдосконалення (на матеріалі олімпійських видів спорту) : дис. … д-ра наук з фіз. вих і спорту : [спец.] 24.00.01 / Шинкарук О. А. – Київ : Нац. ун.т фізичного виховання і спорту України, 2011. – 438 с.

Alegría-Torres J. A. Epigenetics and lifestyle / Alegría-Torres J.A., Baccarelli A., Bollati V. // Epigenomics. – 2011. – Vol. 3 (3). – P. 267–277. doi: 10.2217/epi.11.22.

Ahmetov I. I. Sport genomics: current state of knowledge and future directions / I. I. Ahmetov // Cellular and Molecular Exercise Physiology. – 2012. – N 1. – P. 1–24.

The Human Gene Map for Performance and Health-Related Fitness Phenotypes: the 2006–2007 update / Bray M. S., Hagberg J. M., Pérusse L., Rankinen T., Roth S. M., Wolfarth B., Bouchard C. // Med. Sci. Sports Exerc. – 2009. – Vol. 41(1). – P. 35–73.

Boschker, M. S. J. Implementing action-based imagery in sports / Boschker, M. S. J. // XI European Congress of Sport Psychology. Denmark: Copenhagen, 2003. – P. 78.

Brown J. Sport talent / J. Brown. – Champaign, Ili Human Kinetics, 2001. – 300 p.

The association of gene polymorphisms with athlete status in Ukrainians / S. B. Drozdovska, V. E. Dosenko, I. I. Ahmetov, V. N. Ilyin // Biology of sport. – 2013. – Vol. 30, N 3. – P. 163–167.

Valdano J. I love football because it’s the opposite of science: contradictory, primitive, emotional’ [Electronic resource]. – Access mode: https://www.theguardian.com/football/2018/jun/29/jorge-valdano-love-football-oppositeof-science.

Valdano J. Cry freedom for fear of a tournament ruled by systems [Electronic resource]. – Access mode: https://www.theguardian.com/profile/jorgevaldano.

SNP interaction pattern identifier (SIPI): an intensive search for SNP-SNP interaction patterns / Lin H. Y., Chen D. T., Huang P. Y., Liu Y. H., Ochoa A., Zabaleta J., Mercante D. E., Fang Z., Sellers T. A., Pow-Sang J.M., Cheng C. H., Eeles R., Easton D., Kote-Jarai Z., Amin Al Olama A., Benlloch S., Muir K., Giles G. G., Wiklund F., Gronberg H., Haiman C. A., Schleutker J., Nordestgaard B. G., Travis R. C., Hamdy F., Pashayan N., Khaw K. T., Stanford J. L., Blot W. J., Thibodeau S. N., Maier C., Kibel A. S., Cybulski C., Cannon-Albright L., Brenner H., Kaneva R., Batra J., Teixeira M. R., Pandha H., Lu Y. J. // Bioinformatics. – 2017 – Vol. 15;33(6). P. 822–833.

Association of Monocarboxylate Transporter-1 (MCT1) A1470T Polymorphism (rs1049434) with Forward Football Player Status / Massidda M., Mendez-Villanueva A., Ginevičienė V., Proia P., Drozdovska S. B., Dosenko V., Scorcu M., Stula A., Sawczuk M., Cięszczyk P., Calò C. M. // Int J Sports Med. – 2018. – Vol. 39(13). P. 1028–1034.

Single nucleotide polymorphisms associated with non-contact soft tissue injuries in elite professional soccer players: influence on degree of injury and recovery time / Pruna R.1., Artells R., Ribas J., Montoro B., Cos F., Muñoz C., Rodas G., Maffulli N. // BMC Musculoskelet Disord. – 2013. – Vol. 26;14. – P. 221. DOI: 10.1186/1471–2474–14–221.

Linkage between a muscle-specific CK gene marker and VO2max in the HERITAGE Family Study / Rivera M. A., Pe´russe L., Simoneau J. A., Gagnon J., Dionne F. T., Leon A. S., Skinner J. S., Wilmore J. H., Province M., Rao D. C., Bouchard C. // Med. Sci. Sports Exerc. – 1999. – Vol. 31. – P. 698–701.

Visual span and change detection in soccer: An expertise study / Cañal-Bruland R., Lotz S., Hagemann N., Schorer J., Strauss B. // Journal of Cognitive Psychology. – 2011. – Vol. 23(3). – P. 302–310. DOI: 10.1080/20445911.2011.496723.

Considering the current balance between lactate and alactate mechanisms of energy supply in preparation of free style wrestlers / Sybil M., Pervachuk R., Zahura F., Stelmach Yu., Bodnar I. // Journal of Physical Education and Sport. – 2018. – Vol. 18, is. 4. – P. 1826–1830.

Ethics of genetic testing and research in sport: a position statement from the Australian Institute of Sport / Vlahovich N., Fricker P. A., Brown M. A., Hughes D. // Br J Sports Med. – 2017. – Vol. 51(1). – P. 5–11. DOI: 10.1136/ bjsports-2016–096661.

Genetic testing for exercise prescription and injury prevention: AIS-Athlome consortium-FIMS joint statement / Vlahovich N., Hughes D. C., Griffiths L. R., Wang G., Pitsiladis Y. P., Pigozzi F., Bachl N., Eynon N. // BMC Genomics. – 2017. – Vol. 14(18). – P. 818.

Direct-to-consumer genetic testing for predicting sports performance and talent identification: Consensus statement / Webborn N., Williams A., McNamee M., Bouchard C., Pitsiladis Y., Ahmetov I., Ashley E., Byrne N., Camporesi S., Collins M., Dijkstra P., Eynon N., Fuku N., Garton F. C., Hoppe N., Holm S., Kaye J., Klissouras V., Lucia A., Maase K., Moran C., North K. N., Pigozzi F., Wang G. // Br J Sports Med. – 2015. – Vol. 49(23). P. 1486–91. DOI: 10.1136/bjsports-2015–095343.

Large-scale GWAS identifies multiple loci for hand grip strength providing biological insights into muscular fitness / Willems S. M., Wright D. J., Day F. R., Trajanoska K., Joshi P. K., Morris J. A., Matteini A. M., Garton F. C., Grarup N., Oskolkov N., Thalamuthu A., Mangino M., Liu J., Demirkan A., Lek M., Xu L., Wang G., Oldmeadow C., Gaulton K. J., Lotta L. A., Miyamoto-Mikami E., Rivas M. A., White T., Loh P. R., Aadahl M., Amin N., Attia J. R., Austin K., Benyamin B., Brage S., Cheng Y. C., Cięszczyk P., Derave W., Eriksson K. F., Eynon N., Linneberg A., Lucia A., Massidda M., Mitchell B. D., Miyachi M., Murakami H., Padmanabhan S., Pandey A., Papadimitriou I., Rajpal D. K., Sale C., Schnurr T. M., Sessa F., Shrine N., Tobin M. D., Varley I., Wain L. V., Wray N. R., Lindgren C. M., MacArthur D.G., Waterworth D. M., McCarthy M.I., Pedersen O., Khaw K. T., Kiel D. P. // Nat Commun. – 2017. Vol. 12(8). P. – 16015. DOI: 10.1038/ncomms16015.

Muscle-specific creatine kinase gene polymorphism and running economy responses to an 18-week 5000-m training programme / Zhou D. Q., Hu Y., Liu G., Gong L., Xi Y., Wen L. // Br. J. Sports Med. – 2006. – Vol. 40. – P. 988–991.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.