№ 4 (2016)

Зміст

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З БРОНХОЛЕГЕНЕВИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ PDF
Наталія ІВАСИК 3-7
ЗАПОБІГАННЯ ДЕВІАНТНІЙ ПОВЕДІНЦІ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
Володимир КОВАЛЬЧУК 8-11
РІВЕНЬ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ PDF
Костянтин ПРОНТЕНКО, Сергій БЕЗПАЛИЙ, Ганна БИКОВА, Василь ПРОНТЕНКО, Юрій ЛОГВИНЕНКО 12-16
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ІГРОВИХ ЗАСОБІВ PDF
Вікторія ПАСІЧНИК 17-25
ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЇ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ПЛОСКОСТОПІСТЮ PDF
Павло ЧЕРЕДНІЧЕНКО 26-32
ШЛЯХИ КОРЕКЦІЇ ДЕЗАДАПТАЦІЙНИХ ЗМІН В ОРГАНІЗМІ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ПЛАВЦІВ PDF
Олена ДОРОФЄЄВА, Ксенія ЯРИМБАШ 33-39
РІВЕНЬ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБМІНУ В СПОРТСМЕНІВ‑СТРІЛЬЦІВ PDF
Анатолій МАГЛЬОВАНИЙ, Ольга ПАЗИЧУК, Федір МУЗИКА 40-45
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАНЯТЬ ДЛЯ ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ‑ТАНЦЮРИСТІВ ЗА ПРОГРАМАМИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ РІЗНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ PDF
Ольга КАЛУЖНА, Ігор СОРОНОВИЧ 46-53


ISSN: 1993-5757