№ 1(19) (2015)

Зміст

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ, МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

ОБҐРУНТУВАННЯ ТА РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМИ ЗАНЯТЬ СКАНДИНАВСЬКОЮ ХОДЬБОЮ ДЛЯ ШКОЛЯ-РІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
Олена АНДРЄЄВА, Ольга САЇНЧУК 3-10
РЕАКЦІЯ ОРГАНІЗМУ ІРАКСЬКИХ ШКОЛЯРІВ НА ВИКОНАННЯ ПОМІРНИХ СТАНДАРТНИХ НАВАНТАЖЕНЬ У РІЗНИХ ТЕМПЕРАТУРНИХ УМОВАХ ДОВКІЛЛЯ PDF
Богдан ВИНОГРАДСЬКИЙ, Алі Абдулкарім Джасім АЛЬ-УБАЇДІ 11-20

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ, МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СПОРТИВНОГО ТРЕНУВАННЯ БОКСЕРІВ З УРАХУВАННЯМ НОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ВИДУ СПОРТУ PDF
Сергій КІПРИЧ 21-30
КОГНІТИВНІ ФУНКЦІЇ І СТИЛІ ВЕДЕННЯ ПОЄДИНКУ У ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ДЗЮ-ДОЇСТОК. PDF (English)
Георгій КОРОБЕЙНИКОВ, Леся КОРОБЕЙНИКОВА, Наталя ДАКАЛ 31-37
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ УДОСКОНАЛЕН-НЯ АТАКУВАЛЬНИХ ТАКТИЧНИХ ДІЙ ГАНДБОЛІСТІВ НА ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ ДО ВИЩИХ ДОСЯГНЕНЬ PDF
Валерій МЕЛЬНИК, Мар’ян ПІТИН 38-46
ТРАВМАТИЗМ У МІНІ-ФУТБОЛІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИРІШЕННЯ. Тарас ПАНЧУК PDF (English)
Тарас ПАНЧУК, Ґжеґож ҐЛАБ 47-57

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ПЕРВИННОМУ КОН-СТИТУЦІОНАЛЬНО-ЕКЗОГЕННОМУ ОЖИРІННІ В ПІДЛІТКІВ PDF (Russian)
Ірина ЖАРОВА 58-65
АЛГОРИТМ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ЖІНОК З ПОСТМАСТЕКТОМІЧНИМ СИНДРОМОМ PDF
Тетяна ОДИНЕЦЬ, Юрій БРІСКІН 66-72

ЗНАКОВІ ПОСТАТІ У СПОРТІ

П'ЄР де КУБЕРТЕН – ЗАСНОВНИК СУЧАСНИХ ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР PDF (Russian)
Олександр СУНИК 73-103


ISSN: 2221-5611