АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ВИДІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ ЩОДО ФОРМУВАННЯ У КУРСАНТІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Євген АНОХІН

Анотація


Вступ. Фізичне виховання (ФВ) курсантів вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ) здійснюється під час проведення лекцій, навчально-м етодичних і практичних занять, що проводять за програмою з навчальної дисципліни «Фізичне виховання та спеціальна фізична підготовка» і навчально- тренувальних занять зі спортивно- масової роботи (СМР). Кожний вид занять має специфічне призначення, зміст, засоби і форми взаємодії керівників і курсантів, а отже, і різний педагогічний потенціал щодо формування у курсантів ціннісного ставлення до фізичної культури (ФК).

Умовами формування ціннісного ставлення є довільний вибір курсантами фізкультурної діяльності, суб’єкт-суб’єктні ставлення учасників навчально- виховного процесу [2], позитивне емоційне переживання діяльності тими, хто її виконує [1, 3].

Мета проаналізувати види занять у структурі фізичного виховання ВВНЗ на наявність педагогічних умов щодо формування у курсантів ціннісного ставлення до ФК.

Методи: аналіз та узагальнення наукової літератури та навчально- методичних документів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бех І. Д. Духовно- ціннісне переживання навчального матеріалу: сутність та виховна роль / Бех І. Д. // Педагогіка і психологія. – 2013. – № 1.(78). – С. 63–66.

Каган М. С. Избранные труды в VII томах. Том II. Теоретические проблемы философии / Каган М. С. – Санкт- Петербург : Петрополис, 2006. – 660 с.

Додонов, Б. И. Эмоция как ценность / Б. И. Додонов. – Москва // Психология мотивации и эмоций : учебное пособие / ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, М. В. Фаликман. – Изд. 2-е, стерео. – Москва : ЧеРо: Омега- Л : МПСИ, 2006. – С. 273–285.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.