КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕГРАЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНИХ М’ЯЧІВ

Євген ПРИСТУПА, Вікторія ПАСІЧНИК, Андрій ВОВКАНИЧ

Анотація


Фізичне виховання дітей раннього віку традиційно вважають лише засобом оптимізації фізичного статусу людини, що фактично обмежує його лише формуванням рухової здатності та оздоровленням, приділяючи набагато менше уваги інтелектуальному та соціально-п сихологічному розвитку.
© Приступа Є., Пасічник В., Андрій Вовканич А., 2023
Метою дослідження було обґрунтування та експериментальна перевірка ефективності впливу програми фізичного виховання «Розумний м’яч» із використанням інтегрально- розвивальних м’ячів на комплексний розвиток фізичних і розумових здібностей дітей старшого дошкільного віку.


Повний текст:

PDF

Посилання


Глазырина, Л., Овсянкин, В. (2005). Методика физического воспитания детей дошкольного возраста. M.: VLADOS.

Kain, J., Leyton, B., Soto- Sánchez, J., Concha, F. (2018) In preschool children, physical activity during school time can significantly increase by intensifying locomotor activities during physical education classes. BMC Res Notes. (11) 438.

Таран, І. (2020) Аналіз проблем впровадження оздоровчого напрямку у фізичне виховання дітей дошкільного віку в умовах сучасного освітньо–виховного процесу. Український журнал медицини, біології та спорту. (5, 2). 251–255.

Рабченюк, С., Подолянчук, І., Осіпчук, І., Ригун, М., Чернієнко, О., Шельчук, Н. (2019) Особливості фізичного виховання дітей дошкільного віку. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. (5). 139–143.

Dębski, S., Skalski, D., Lizakowski, P., Grygus, I., Stanula, A. (2017). Zdrowotne właściwości zachowań ruchowych – w ybrane zagadnienia. (s. 12–44). Gdynia- Gdańsk-S tarogard Gdański. (2).

Мороз, Ф., Гавришко, С. (2016) Стан та розвиток фізичного виховання дітей дошкільного та шкільного віку. Витоки педагогічної майстерності. (18). 228–234.

Пасічник, В. (2016). Напрями удосконалення змісту фізичного виховання дітей дошкільного віку за допомогою ігрових засобів. Спортивна наука України. (4). 17–25.

Степаненкова, Э., Семенова, Т. (2013). Воспитание ловкости у детей шестого года жизни в подвижных играх. М.: «Спутник+».

Пангєлова, Н. (2005). Напрями удосконалення змісту та організації фізичного виховання для гармонійного розвитку дошкільників. Спортивний вісник Придніпров’я. (2). 40–43.

Пангелова, Н. (2013). Формування гармонійно розвиненої особистості дітей дошкільного віку в процесі фізичного виховання Переяслав- Хмельницький: ФОП Лукашевич О. М.

Волошин, О. (2022) Актуальні питання з практики фізичного виховання дошкільнят. Реабілітаційні та фізкультурно-р екреаційні аспекти розвитку людини. (10). 71–77.

Вольчинський, А., Малімон, О., Смаль, Я. (2011) Фізичне виховання дошкільників засобами гри. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. (3). 52–55.

Дмитренко, А. (2017) Теоретичні засади професійної підготовки майбутніх вихователів до проведення занять з фізичної культури у ДНЗ Педагогічні науки. Теорія і методика професійної освіти. (2, 76). 64–68.

Козіна, Ж., Лахно, О., Москалець, Т., Кондак, Н. (2011). Система інтегрального розвитку дітей 1–5 років із застосуванням технічних пристроїв. Педагогіка, психологія та медикобіологічні проблеми фізичного виховання і спорту. (9). 61–68.

Москаленко, Н. (2007). Фізичне виховання молодших школярів: Д.: Інновація.

Томенко, О., Старченко, А. (2016). Фізкультурна освіта старщих дошкільнят: інноваційна технологія. Суми: ФОП Цьома С. П.

Prystupa, Y., Pasichnyk, V., Vovkanych, A. Complex development of physical and intellectual abilities of senior preschool and young school age children with utilization of integral-d evelopmental balls. Proceedings book of the 4th International Eurasian Conference on Sport, Education, and Society. (392–400). 6–8 December, 2019, Denizli, Turkey.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.