КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕГРАЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНИХ М’ЯЧІВ

Yevheniy PRYSTUPA, Viktoria PASICHNYK, Andriy VOVKANYCH

Анотація


Фізичне виховання дітей раннього віку традиційно вважають лише засобом оптимізації фізичного статусу людини, що фактично обмежує його лише формуванням рухової здатності та оздоровленням, приділяючи набагато менше уваги інтелектуальному та соціально-психологічному розвитку.

Метою дослідження було обґрунтування та експериментальна перевірка ефективності впливу програми фізичного виховання «Розумний м’яч» із використанням інтегрально-розвивальних м’ячів на комплексний розвиток фізичних і розумових здібностей дітей старшого дошкільного віку.

Матеріали і методи. За методом випадкового вибору було сформовано дві групи з дітей старшого дошкільного віку (експериментальну (ЕГ) і контрольну (КГ)) по 30 дітей у кожній. У КГ уроки фізичної культури проводили відповідно до змісту та методичних рекомендацій базової програми «Я у світі», де м’ячі використовували без дидактичного змісту. В ЕГ м’ячі застосовували за програмою «Розумний м’яч», яка передбачає використання їх і для інтелектуального розвитку.

Основні результати дослідження. Результати дослідження фізичної підготовленості засвідчили, що всі показники суттєво поліпшилися за час експерименту як у КГ, так і в ЕГ (p <0,05–0,01), проте діти з ЕГ досягли значно вищих результатів (р <0,05–0,01) порівняно з дітьми КГ у семи з одинадцяти видів тестів. Ми виявили значне поліпшення під час дослідження (р <0,01) результатів усіх тестів у психічній сфері у КГ та ЕГ, але з різними темпами зростання. Збільшення аналізованих параметрів у дітей ЕГ мало більш виражену тенденцію до зростання, у шести з дев’яти тестів діти з цієї групи досягли значно вищих результатів (p <0,05) порівняно з дітьми з КГ, особливо щодо зорової пам’яті, мовлення, мислення та уваги.

Висновки. Отримані результати дають підстави стверджувати про ефективність запропонованої технології комплексного розвитку фізичних і розумових здібностей дітей старшого дошкільного віку.


Повний текст:

PDF

Посилання


Glazyrina, L., Ovsyankin, V. (2005). Methods of physical education of preschool children. Moscow: VLADOS.

Kain, J., Leyton, B., SotoSánchez, J., Concha, F. (2018) In preschool children, physical activity during school time can significantly increase by intensifying locomotor activities during physical education classes. BMC Res Notes. (11) 438.

Taran, І. (2020) Analyses of Problems of Implementing Health Care Approach into Physical Education of Preschool Children in the Conditions of Modern Educational Process. Ukrainian Journal of Medicine, Biology and Sport. (5, 2). 251–255.

Rabchenyuk, S., Podolyanchuk, I., Osipchuk, I., Ryhun, M., Chernienko, O., Shelchuk, N. (2019) Features of physical education of children of preschool age. Scientific Herald of Dragomanov Ukrainian State University. (5). 139–143.

Dębski, S., Skalski, D., Lizakowski, P., Grygus, I., Stanula, A. (2017). Zdrowotne właściwości zachowań ruchowych – wybrane zagadnienia. (s. 12–44). GdyniaGdańsk-Starogard Gdański. (2).

Moroz, F., Havryshko, S. (2016) State and Development of Physical Education of Preschool and School Age Children. The sources of pedagogical skills. (18). 228–234.

Pasichnyk, V. (2016). Directions of Perfection Physical Education Children of Preschool Age Using the Gaming Funds. Sport Science of Ukraine. (4). 17–25.

Stepanenkova, E., Semenova, T. (2013). Education of dexterity in children of the sixth year of life in outdoor games. Moscow: "Sputnik+".

Pangelova, N. (2005). Ways of perfection of maintenance and organization of physical education for harmonic development of under-fives. Sportyvnyi Visnyk Prydniprovia. (2). 40–43.

Pangelova, N. (2013). The formation of a harmoniously developed personality of preschool children in the process of physical education Pereyaslav-Khmelnytskyi: FOP Lukashevich O. M.

Voloshyn, O. (2022) Current Issues of Practice Physical Education of Preschool Children. Rehabilitation and Recreation. (10). 71–77.

Volchinskii, А., Malimon, A., Smal, Y. (2011) Physical Education of Pre-School Children With a Help of Game. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society. (3). 52–55.

Dmytrenko A. (2017) Theoretical Fundamentals of Professional Preparation for Future Instructors of Physical Education in Kindergarten Pedagogical Sciences. Theory and Practice of Education. (2, 76). 64–68.

Kozina, Zh. L., Lakhno, E. G., Moskalets, T. V., Kondak, N. N. (2011). The system of integral development of children at the age of 1–5 years with the use of technical devices. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports. (9). 61–68.

Moskalenko, N., (2007). Physical education of younger schoolchildren: D.: Innovation.

Tomenko, O., Starchenko, A. (2016). Physical education of older preschoolers: innovative technology. Sumy: FOP Tsyoma S. P.

Prystupa, Y., Pasichnyk, V., Vovkanych, A. Complex development of physical and intellectual abilities of senior preschool and young school age children with utilization of integral-developmental balls. Proceedings book of the 4th International Eurasian Conference on Sport, Education, and Society. (392–400). 6–8 December, 2019, Denizli, Turkey.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.