Редакційний штат

Головний редактор

  1. Юрій Аркадійович Бріскін, Львівський державний університет фізичної культури, Україна

Заступник головного редактора

  1. Михайло Михайлович Линець, Львівський державний університет фізичної культури, Україна

Науковий консультант

  1. Євген Никодимович Приступа, Львівський державний університет фізичної культури, Україна

Відповідальний секретар

  1. Оксана Борис, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, м.Львів, Україна


ISSN: 2221-5611