Історія журналу

Рік заснування: 2010

Свідоцтво про державну реєстрацію:КВ № 15693-4165 Р від 18.08.2009

Періодичність: 4 рази на рік


Мова видання: українська, російська, польська, англійська (змішаними мовами)

Проблематика: висвітлення наукових здобутків у галузі підготовки спортсменів, фізичного виховання, фізичної активності різних верств населення, зміцнення здоров’я засобами фізичної культури, фізичної реабілітації і туризму  

Наукове фахове видання  України (Наказ МОН України № 241 від 09.03.2016 р., додаток 9)

Галузь науки: фізичне виховання та спорт 

Видання відображене у базах Google Scholar, ResearchBib, CiteFactor, Scientific Indexing Services (SIS), Advanced Science Index, "Index Copernicus Journals Master List" 

 ISSN: 2221-5611