Наукова періодика ЛДУФК


Логотип заголовку сторінки

ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ, ЗДОРОВ’Я І СПОРТ

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

SPORT SCIENCE OF UKRAINE

СПОРТИВНА НАУКА УКРАЇНИ

Електронне наукове видання

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Збірник наукових праць (електронна копія)

МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА УКРАЇНИ

ISSN 1996-1456

УДК 796 (477)

Збірник наукових праць    

Засновник: Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського

Рік заснування: 1995

Періодичність: 1 раз на рік

Мова видання: українська, англійська (змішаними мовами)

Тематика:

 • теорія та методика підготовки спортсменів;
 • олімпійський, паралімпійський і професійний спорт;
 • фізичне виховання різних верств населення;
 • фізична терапія;
 • адаптивне фізичне виховання;
 • медико-біологічні основи фізичного виховання і спорту;
 • проблеми здоров’я людини, фітнесу, рекреації, туризму;
 • підготовка кадрів та управління у сфері фізичного виховання і спорту.
 
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого
засобу масової інформації 
КВ 15743-4215 ПР від 24.09.2009 р
 

 


 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ І СПОРТІ

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Науковий дискурс у фізичному вихованні і спорті

НАУКОВИЙ ДИСКУРС У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ І СПОРТІ

УДК 796.011:165.192:001

https://doi.org/10.69468/2786-7544


Засновник: Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського

Рік заснування: 2023

(Протокол №3 засідання вченої ради ЛДУФК ім. Івана Боберського від 29.11.2022)

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, англійська, польська, угорська (змішаними мовами)

Тематика:

 • історичні, організаційні, правові, соціальні та гуманістичні аспекти фізичного виховання і спорту;
 • інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті; біомеханіка та кінезіологія;
 • теоретико-методичні, медико-біологічні та психологічні аспекти фізичного виховання і спорту;
 • теоретико-методичні аспекти спортивного туризму та фізичної рекреації;
 • управління і підготовка кадрів у галузі фізичного виховання та спорту.
 

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

ЕКОНОМІКО-СОЦІАЛЬНІ ВІДНОСИНИ В ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СФЕРІ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація