Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 2(4) (2011) ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ ЗА СПРЯМОВАНІСТЮ ПРОГРАМ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ-ОРІЄНТУВАЛЬНИКІВ Анотація   PDF
Христина ХІМЕНЕС
 
№ 3(17) (2014) ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ ФЕХТУВАЛЬНИЦЬ-ШПАЖИСТОК З УРАХУВАННЯМ МОДЕЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНОК Анотація   PDF
Зоряна СЕМЕРЯК
 
№ 4(10) (2012) ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ОЛІМПІАД Анотація   PDF
Аліна ПЕРЕДЕРІЙ
 
№ 1(15) (2014) ЗАЛЕЖНІСТЬ АМПЛІТУДНО-ЧАСТОТНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОМІОГРАМИ ВІД СИЛИ СКОРОЧЕННЯ М’ЯЗІВ ЛУЧНИКІВ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ІМІТАЦІЙНИХ ВПРАВ Анотація   PDF
Любомир ВОВКАНИЧ, Богдан ВИНОГРАДСЬКИЙ, Іванна КОВАЛЬ, Оксана КОВТУЛ
 
№ 1 (2010) ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФЕХТУВАННЯ В ГАЛИЧИНІ ДО 1939 РОКУ Анотація   PDF
Олена ДЬОМІНА, Василь БУСОЛ
 
№ 3(29) (2017) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПАСИВНОГО РУХУ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ КОЛІННОГО СУГЛОБА Анотація   PDF
Наср АЛЬ КАЛІ, Олександр КОРОЛЬКОВ, Павло БОЛХОВІТІН
 
№ 2 (2010) ЗАСТОСУВАННЯМАСАЖУ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ОСІБ ДРУГОГО ЗРІЛОГО ВІКУ З ІШЕМІЧНОЮХВОРОБОЮСЕРЦЯ Анотація   PDF
Наталія ЖАРСЬКА, Оксана ГУЗІЙ
 
№ 4(10) (2012) ЗВ'ЯЗОК МІЖ ВИБРАНИМИ ПАРАМЕТРАМИ БУДОВИ ТІЛА Й ВИБУХОВОЮ СИЛОЮ НИЖНІХ КІНЦІВОК У СТУДЕНТІВ ВИШІВ ПРИКАРПАТТЯ Й ПІДБЕСКИДДЯ Анотація   PDF (Russian)
Ева ПУШЧАЛОВСКА-ЛИЗИС, Ванда СТРЕЛКОВСКАЯ
 
№ 4(18) (2014) ЗДОРОВ’Я У ДИСКУРСІ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ (ДО ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ) Анотація   PDF
Микола САЇНЧУК
 
№ 3(13) (2013) ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ КУРСАНТА ЛЬОТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА Анотація   PDF
Олександр РЕДОЗУБОВ
 
№ 3(5) (2011) ЗДОРОВИЙ СПОСІБЖИТТЯШКОЛЯРІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
Юлія ПАВЛОВА, Олена ШИЯН
 
№ 2(8) (2012) ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ГЕМОДИНАМІКИ НА ДОЗОВАНЕ ВЕЛОЕРГОМЕТРИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ОСІБ З АМПУТАЦІЄЮ НИЖНІХ КІНЦІВОК У ПІСЛЯЛІКАРНЯНОМУ ПЕРІОДІ Анотація   PDF
Анатолій МАГЛЬОВАНИЙ
 
№ 3(25) (2016) ЗМІНИ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ НОРМАТИВІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ Анотація   PDF
Іванна БОДНАР, Маркіян СТЕФАНИШИН
 
№ 3(9) (2012) ЗМІНИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ В ОСІБ З ІШЕМІЧ-НОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ ПІД ВПЛИВОМ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ Анотація   PDF (English)
Наталія ЖАРСЬКА
 
№ 1(15) (2014) ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІТНЕС І РЕКРЕАЦІЯ» Анотація   PDF
Ольга ЖДАНОВА, Мирослава ДАНИЛЕВИЧ, Ірина ГРИБОВСЬКА, Любов ЧЕХОВСЬКА
 
№ 1(11) (2013) ЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «КОНФЛІКТ» В СЕРЕДОВИЩІ СТУДЕНТІВ-СПОРТСМЕНІВ. Анотація   PDF (Russian)
Єлена ЗАКОЛОДНА
 
№ 4(14) (2013) ЗНАЧУЩІСТЬ КОМПОНЕНТІВ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФЕХТУВАЛЬНИКІВ НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ Анотація   PDF (English)
Юрій БРІСКІН, Мар’ян ПІТИН, Ольга ЗАДОРОЖНА
 
№ 1(3) (2011) ЗРОСТАННЯ ВИТРИВАЛОСТІ ДО ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ХВОРИХ НА ПЕРСИСТУЮЧУ БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ СЕРЕДНЬОЇ ТЯЖКОСТІ Анотація   PDF
Ігор ГРИГУС
 
№ 2(20) (2015) КІЛЬКІСНА ОЦІНКА РЕАКЦІЇ ОРГАНІЗМУ ІРАКСЬКИХ ШКОЛЯРІВ НА ВИКОНАННЯ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ВЕЛИКОЇ ПОТУЖНОСТІ ПРИ ВИСОКІЙ ТЕМПЕРАТУРІ ПОВІТРЯ Анотація   PDF
Богдан ВИНОГРАДСЬКИЙ, Алі Абдулкарім Джасім АЛЬ-УБАЇДІ
 
№ 3(5) (2011) КІНЕМАТИКА ЗАВЕРШАЛЬНОЇФАЗИ ВІДШТОВХУВАННЯ У СТРИБКАХ НА ЛИЖАХ З ТРАМПЛІНА Анотація   PDF
Володимир БАНАХ, Ігор ЗАНЕВСЬКИЙ
 
№ 1(3) (2011) КЛАСИФІКАЦІЯ В ПАРАЛІМПІЙСЬКОМУ СПОРТІ ЗА ДОПОМОГОЮГАНДИКАПУ Анотація   PDF
Аліна ПЕРЕДЕРІЙ, Марія РОЗТОРГУЙ
 
№ 1(19) (2015) КОГНІТИВНІ ФУНКЦІЇ І СТИЛІ ВЕДЕННЯ ПОЄДИНКУ У ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ДЗЮ-ДОЇСТОК. Анотація   PDF (English)
Георгій КОРОБЕЙНИКОВ, Леся КОРОБЕЙНИКОВА, Наталя ДАКАЛ
 
№ 2 (2010) КОМПЛЕКСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЮНИХ КАРАТИСТІВ Анотація   PDF
Любомир ВОВКАНИЧ, Богдан КІНДЗЕР, Антоніна ДУНЕЦЬ-ЛЕСЬКО
 
№ 2(12) (2013) КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ BDKRB2 І NOS3 У БІЛОРУСЬКИХ КОВЗАНЯРІВ. Анотація   PDF (Russian)
Ганна IЛЬЮТIК, Ірина РУБЧЕНЯ, Ірина ГIЛЕП, Василь СIНЕЛЕВ
 
№ 4(18) (2014) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ТА ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОЇ РЕА-БІЛІТАЦІЇ ПРИ ПЕРВИННОМУ КОНСТИТУЦІОНАЛЬНО-ЕКЗОГЕННОМУ ОЖИРІННІ В ПІДЛІТ-КІВ Анотація   PDF (Russian)
Ірина ЖАРОВА
 
76 - 100 з 263 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 2221-5611