№ 1 (2016)

Зміст

БРОНХОСПАЗМ, СТИМУЛЬОВАНИЙ ФІЗИЧНИМИ НАВАНТАЖЕННЯМИ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ, МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ТА ПРОТОКОЛИ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF (ENG)
Любомир ВОВКАНИЧ 3-8
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ БОРЦІВ ВІЛЬНОГО СТИЛЮ З УРАХУВАННЯМ ДОМІНАНТНОГО ТИПУ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Ростислав ПЕРВАЧУК, Федір ЗАГУРА, Ярослав СВИЩ 9-16
ОСОБЛИВОСТІ УТРИМАННЯ РІВНОВАГИ ДІТЬМИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ PDF
Олена БОНДАР, Володимир ДЖЕВАГА, Олександр ЖИРНОВ 17-20
ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ СТУДЕНТСЬКОГО СПОРТУ УКРАЇНИ В ХХІ СТОЛІТТІ PDF
Євген ПРИСТУПА, Михайло МЕЛЬНИК, Мар’ян ПІТИН 21-26
УМОВИ СТІЙКОСТІ РІВНОВАГИ ЛЮДИНИ У ВЕРТИКАЛЬНІЙ ПОЗІ PDF (ENG)
Карло МОІСЦРАПІШВІЛІ 27-33
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ РАЛІЙНИХ ЕКІПАЖІВ З УРАХУВАННЯМ ЧИННИКІВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ БАГАТОЕТАПНИХ ЗМАГАНЬ PDF
Ольга КУВАЛДІНА, Людмила РИБАК, Анатолій ЛОПАТЬЄВ 34-42
РОЗВИТОК СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ ЮНАКІВ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ РУКОПАШУ ГОПАК PDF
Анатолій НИКИТЕНКО, Сергій НІКІТЕНКО, Василь СТАСЮК, Григорій УНГУРЯН 43-49
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ТАНЦЮРИСТІВ НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Тарас ОСАДЦІВ 50-54
ВПРОВАДЖЕННЯ ВАРІАТИВНИХ МОДУЛІВ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З УРАХУВАННЯМ МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА ІНТЕРЕСІВ УЧНІВ 5-Х КЛАСІВ PDF
Наталія СОРОКОЛІТ 55-59
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПОРТСМЕНОК, ЩО СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ У СПОРТИВНІЙ ЖІНОЧІЙ БОРОТЬБІ PDF
Юлія СТЕЛЬМАХ, Людмила БАЛУШКА 60-64


ISSN: 1993-5757