СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ


ІІ МІЖНАРОДНА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

 78 жовтня 2021 року

Львів 

Напрями роботи конференції:

 • сучасні тенденції та стратегії розвитку готельно-ресторанного бізнесу;
 • інновації харчових технологій та продукції ресторанного господарства;
 • розвиток туристичної сфери в умовах глобалізації;
 • стан та перспективи розвитку економіки та менеджменту індустрії гостинності;
 • наукові основи гуманітарної підготовки фахівців сфери гостинності, освітні та професійні стандарти.

 

Робочі мови – українська, англійська.

 

Умови участі в конференції: до 30 червня 2021 року надіслати на електронну скриньку hostynnist.2020@gmail.com заявку з темою доповіді.

! У зв’язку із поширенням COVID-19, умови проведення конференції і вартість реєстраційного внеску буде повідомлено у запрошенні.


Заявка на участь:

1. Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання.

2. Місце роботи / навчання (ВНЗ, факультет).

3. Назва доповіді.

4. Напрям.

5. E-mail.

6. Контактний номер телефону.

 

До 10 вересня 2021 року надіслати тези доповідей на електронну скриньку hostynnist.2020@gmail.com

 

Вимоги до оформлення тез:

 • обсяг – 2–3 сторінки формату А 4;
 • поля: ліве – 2,5, верхнє, нижнє, праве –2 см;
 • шрифт – гарнітура Times New Roman, кегль – 14 пт;
 • відступ на абзац1 см, міжрядковий інтервал – 1,5;
 • ілюстративний матеріал виконується у форматі JPG або TIF;
 • порядок оформлення: великими літерами заголовок; нижче – ім’я та прізвище автора (авторів); нижче – місце праці (навчання) автора (авторів), текст, список літератури відповідно до ДСТУ 8302:2015;
 • текст може містити стандартні абревіатури;
 • ключові слова (3–5);
 • назва файлу повинна містити прізвище: Івасик_тези.

 

Координатор конференції

Гузар Уляна Євгенівна, доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу

(+380-67-67-01-660)