СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЙ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

У. Гузар, О. Вільчинська

Анотація


Сьогодні швидке старіння теоретичних знань та практичних навичок мотивує організації безперервно спонукати до розвитку своїх працівників, котрі є одним із найважливіших чинників забезпечення конкурентоспроможності підприємства на ринку. Персонал – це головний ресурс компанії, саме тому сьогодні є надзвичайно популярною та успішною тенденція вкладання коштів у розвиток своїх працівників.

Успіх підприємства прямо залежить від злагодженої командної роботи колективу. Для організацій готельно-р есторанного бізнесу питання розвитку персоналу відіграє першочергову роль, адже саме персонал є обличчям закладу, тим, хто зустрічає та проводжає гостей, надає рекомендації тощо. З огляду на це актуальним у наш час є виховання та підтримання високого професійного рівня свого колективу.

Мета нашого дослідження – охарактеризувати теоретичні і практичні аспекти функціонування сучасних методів управління розвитком персоналу на підприємствах готельно-р есторанного бізнесу.


Повний текст:

PDF

Посилання


Савченко В. А. Управління розвитком персоналу : навч. посібник / В. А. Савченко. – Київ : КНЕУ, 2002. – 351 с.

Томпсон А. А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для аналізу / Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. – Москва : Вільямс, 2005. – 928 с.

Рекомендації щодо організації та проведення професійного навчання працівників підприємств на основі андрогогічних. Проект TACIS "Розвиток системи професійного навчання на робочому місці". – Київ : Державне підприємство "Український науково- методичний центр професійного розвитку", 2007.

Красношапка В. В. Управління людськими ресурсами: курс лекцій / Красношапка В. В. – Київ, 2004.

Денисенко Е. Коучинг для менеджерів / Е. Денисенко // Відділ маркетингу. – 2004. – № 7–8. – С. 52–53.

Уитмор Дж. Коучинг высокой эффективности / Дж. Уитмор ; [пер. с англ.]. – Москва : Междунар. академия корпоративного управления и бизнеса, 2005. – 168 с.

Ревякін К. Розвиток персоналу – 4 основі принципи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kariera-star.com/sunstar/hrazvitie. php (дата звернення: 22.10.2020).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.