ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ЗНАЧЕННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

І. Коркуна, О. Бордун

Анотація


У Законі України «Про цінні папери та фондовий ринок» частина 1 ст. 1 та Господарському кодексі України (далі – ГКУ) частина 1 ст. 163, та згідно зі ст. 194 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) – цінним папером є документ встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або майнове право і визначає взаємовідносини між особою, яка його випустила (розмістила, видала) і власником та передбачає виконання зобов’язань згідно з його випуском (розміщенням), а також можливості передачі прав, що випливають з цього документа, іншим особам [1]. Також визначено, що повноваження власника цінних паперів зазначені в тексті або закріплені, згідно з законодавством, без відповідної фіксації цінного паперу.


Повний текст:

PDF

Посилання


Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – N 18, № 19–20, № 21–22. – С. 144.

Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку : постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.1993 р. № 283.

Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні : Закон України від 30 жовт. 1996 р. № 448/96.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин першої, п’ятої, дванадцятої статті 6 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", пунктів 1, 9 Положення про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого Указом Президента України від 14 лютого 1997 року (справа про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку). Справа № 1–13/2008 від 1 квітня 2008 року // Офіційний вісник України від 24.04.2008. – 2008. – № 29. – С. 37.

Яроцький В. Л. Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Яроцький Віталій Леонідович. – Харків, 2007. – С. 438.

Басс А. С. Рынок ценных бумаг : учебник / А. Б. Басс. – Москва : Волтерс Клувер, 2010. – 318 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.