КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ГОТЕЛЬНО- РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

М. Тихоновський, У. Гузар

Анотація


Сьогодні успіх закладів готельно-р есторанного бізнесу насамперед залежить від повного задоволення матеріальних та духовних запитів клієнтів. Стрімкий розвиток індустрії гостинності диктує нові, інноваційні вимоги до взаємодії із клієнтами, працівниками, партнерами, конкурентами. Від сформованої місії та стратегії розвитку організації, індивідуальної системи цінностей залежить результат діяльності підприємства. Саме тому виникає потреба у створенні особливих цінностей, норм, правил і переконань, тобто корпоративної культури, яка дасть змогу досягти поставленої місії та цілей закладу.


Повний текст:

PDF

Посилання


Ломачинська І. М. Основи корпоративної культури : навч. посіб. / І. М. Ломачинська, О. Д. Рихліцька, Н. В. Барна. – Київ : Університет «Україна», 2011. – 281с.

Федцов В. Г. Культура гостиннично- туристического сервиса / В. Г. Федцов. – Ростов на Дону : Фенікс, 2008. – 231 с.

Полотай Б. Я. Розвиток корпоративної культури в індустрії гостинності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/ polotaj2.htm (дата звернення: 22.10.2020).

Басюркіна Н. Й. Проблеми розвитку і особливості державного регулювання готельно- ресторанного бізнесу в Україні / Н. Й. Басюркіна. – Одеса : ОНАХТ, 2016. – 318 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.