ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДЛЯ СФЕРИ ТУРИЗМУ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Л. Дробиш, Ю. Карпенко

Анотація


Туризм є вагомим чинником стабілізації соціально-е кономічних процесів у країні, забезпечує надходження коштів до бюджету, створює нові робочі місця, стимулює виробництво товарів (послуг) та поліпшує інфраструктуру. Однак на розвиток туризму в Україні негативно впливає відсутність належного регулювання туризму у регіонах, повільні темпи інвестування туристичної галузі, незадовільний стан інфраструктури, а також недостатня кількість профільних фахівців для роботи у сфері туризму. Разом з тим рівень підготовки спеціалістів для цієї сфери безпосередньо впливає на конкурентоспроможність українського туристичного продукту на вітчизняному та міжнародному ринках туристичних послуг. З огляду на це значно вищими мають бути вимоги до кадрового забезпечення галузей туристичної індустрії.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гарбар Г. А. Підготовка фахівців сфери туризму у вищих навчальних закладах України / Г. А. Гарбар // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Серія: Філософія. – 2013. – Вип. 41(1). – С. 246–257.

Дробиш Л. В. Проблемы подготовки специалистов для сферы туризма в условиях модернизации экономики / Л. В. Дробиш, Ю. В. Карпенко // Эффективность сферы товарного обращения и труда : сб. науч. ст. III Писаренковских чтений / редкол. : С. Н. Лебедева [и др.] ; под науч. ред. канд. экон. наук, доцента Т. В. Гасановой. – Гомель : Учреждение образования «Белорусский торгово-э кономический университет потребительской кооперации», 2017. – С. 36–40.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.